Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp

Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/ĐUHV ngày 25/5/2017 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia; Công văn số 164-CV/ĐUBNV ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ về phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia, từ ngày 20/9 đến ngày 30/9/2017, các Chi bộ trực thuộc đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã phân công các đồng chí là Thường vụ, đảng ủy viên dự và chỉ đạo các đại hội.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư, phó bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Các đảng viên dự Đại hội đều phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung các báo cáo, trong đó tập trung phân tích cụ thể những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác Đảng cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ tới. Trong đó tập vào các nội dung chính, như: các Chi ủy phải nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của các đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh…

Nghị quyết đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đều đã thông qua với các mục tiêu, như: phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng công tác chuyên môn trở thành đơn vị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và triển khai, phục vụ các hoạt động chung của Học viện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội các Chi bộ đã bầu ra ban chi uỷ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, trình độ và lòng nhiệt tình, tâm huyết để tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đề ra./.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ:

1

Đại hội Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước – Đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ định tổ chức Đại hội điểm

2

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng, đoàn thể và Trung tâm Ngoại ngữ

3

Đại hội Chi bộ Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức

4

Đại hội Chi bộ Văn phòng Học viện

5

Đại hội Chi bộ Khoa Sau Đại học

6

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ

 

Tin: Trần Toàn Trung/Ảnh: Tạp chí QLNN

Comments are closed.