Danh sách thí sinh tham dự thi vòng I kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

Địa điểm thi: Phòng máy tính 5A, 5B, 7A nhà 11 Tầng – Học viện Hành chính Quốc gia – 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian thi: Ngày 26 tháng 06 năm 2020

Buổi sáng:

Ca 1: Bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi từ 7h00

Ca 2: Bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi từ 9h15

Buổi chiều:

Ca 1: Bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi từ 13h30

Ca 2: Bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi từ 15h15

Tải về danh sách dự thi Ca 1 (Kiến thức chung và Ngoại ngữ), Ca 2 kiến thức chung

Tải về danh sách dự thi Ca 2 ngoại ngữ

Comments are closed.