Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hành chính hệ chính quy của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2014

1/ Cơ sở Học viện tại Hà Nội

Số TT Khối thi Điểm trúng tuyển Ghi chú
1 A 18.00  
2 A1 18.00  
3 C 19.00  
4 D1 18.00  

 

2/ Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh

Số TT Khối thi Điểm trúng tuyển Ghi chú
1 A 19.50  
2 A1 19.50  
3 C 19.00  
4 D1 19.00  

 

Comments are closed.