Đề xuất thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm xây dựng

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thử nghiệm chuyên ngành xây dựng. Trong đó, Bộ đề xuất thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, khi có nhu cầu đăng ký công nhận, công nhận lại hoặc công nhận bổ sung/thu hẹp phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm gửi đơn đề nghị trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Xây dựng kèm theo 1 đĩa CD lưu các tài liệu đi kèm (được định dạng PDF).

Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm có thể đăng ký trực tuyến thủ tục công nhận, công nhận lại hoặc công nhận bổ sung/thu hẹp phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng qua mạng internet tại cổng thông tin của Bộ Xây dựng khi các dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đi vào hoạt động.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải lập một 1 bộ hồ sơ (bản in) theo nội dung các tài liệu gửi Bộ Xây dựng để lưu giữ tại cơ sở. Hồ sơ phải được lưu giữ suốt thời gian có hiệu lực của quyết định công nhận (4 năm).

Xử lý hồ sơ đề nghị và đánh giá tại cơ sở

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và đĩa CD lưu các tài liệu kèm theo, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ cơ quan công nhận sẽ hướng dẫn cho tổ chức quản lý phòng thí nghiệm để bổ sung và hoàn thiện.

Đối với một số trường hợp công nhận bổ sung/thu hẹp, công nhận lại khi thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi tổ chức quản lý phòng thí nghiệm, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ xem xét cấp quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định.

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là một tổ chức hoặc là một bộ phận của một tổ chức thực hiện các thử nghiệm, cung cấp các kết quả thử nghiệm phục vụ: nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì công trình xây dựng; đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng; đánh giá chất lượng công trình xây dựng; đánh giá chất lượng môi trường xây dựng. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải được Bộ Xây dựng đánh giá và cấp quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với mã số LAS-XD mới có giá trị pháp lý về các số liệu kết quả thử nghiệm.

Trường hợp phải đánh giá tại cơ sở, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở. Tùy theo quy mô, tính chất phức tạp và số lượng phép thử, đoàn đánh giá có thể bao gồm: đại diện của cơ quan công nhận, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương và chuyên gia kỹ thuật.

Nội dung đánh giá: Đánh giá sự phù hợp của phòng thí nghiệm với các yêu cầu quy định. Phương pháp đánh giá: Phỏng vấn trực tiếp người phụ trách của tổ chức quản lý phòng thí nghiệm, trưởng/phó phòng thí nghiệm và thử nghiệm viên về những thông tin có liên quan; xem xét hồ sơ và các tài liệu liên quan; quan sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất, môi trường, trang thiết bị và nhân lực của phòng thí nghiệm; đánh giá sự thành thạo của thử nghiệm viên thông qua quan sát thao tác và xử lý kết quả thử nghiệm do người đó thực hiện.

Sau khi tiến hành đánh giá tại cơ sở, đoàn đánh giá lập biên bản đánh giá phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và báo cáo lại Bộ Xây dựng làm căn cứ cấp quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm đăng ký công nhận phải chịu các chi phí (phương tiện đi lại, lưu trú) cho hoạt động đánh giá tại cơ sở.

Quyết định công nhận

Theo dự thảo, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá tại cơ sở, nếu kết quả đạt yêu cầu quy định, Bộ Xây dựng sẽ cấp quyết định công nhận cho tổ chức quản lý phòng thí nghiệm. Trường hợp kết quả chưa đạt yêu cầu, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải tiến hành hoàn thiện theo các kết luận trong biên bản đánh giá tại cơ sở. Sau khi nhận được báo cáo hoàn thiện, tùy từng trường hợp Bộ Xây dựng sẽ xem xét cấp quyết định công nhận hoặc tiến hành tái đánh giá tại cơ sở. Thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận là 4 năm kể từ ngày ký.

Đối với quyết định công nhận bổ sung năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (quyết định công nhận bổ sung), thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận bổ sung sẽ trùng với thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Comments are closed.