Đoàn khảo sát công tác Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Sáng ngày 23/8/2023, thực hiện Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành và yêu cầu kỹ thuật trao đổi, liên thông, tích hợp dữ liệu tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, đoàn khảo sát công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đã làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia.

Về phía đoàn công tác Bộ Nội vụ có: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn công tác, cùng đại diện các đơn vị của Bộ Nội vụ: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính; cán bộ phụ trách cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ Nội vụ; chuyên gia phần mềm thuộc Tập đoàn VNPT.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số Học viện; lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện, Ban Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Công nghệ và Thư viện.

_HKV3624

TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, TS. Lại Đức Vượng báo cáo một số nội dung quan trọng của Đề án Học viện Hành chính Quốc gia số và kế hoạch Chuyển đổi số của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023 đã đề ra các nhiệm vụ, hành động cụ thể, như: Bổ sung thêm kênh thông tin số ngoài Cổng thông tin điện tử để quảng bá thương hiệu, hình ảnh Học viện; Xây dựng hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận ý kiến phản hồi để người học thuận tiện tương tác; Bổ sung các chuyên đề Chuyển đổi số, Tuyển sinh trên Cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin kịp thời, có trọng tâm đến người truy cập; 100% văn bản trao đổi giữa Học viện với các cơ quan, đơn vị được thực hiện dưới dạng điện tử và được ký bởi chữ ký chuyên dùng trừ các văn bản có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước; 100% viên chức, người lao động tại Học viện được tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức, kỹ năng số cơ bản; 80% viên chức, người lao động Học viện được tập huấn về an toàn thông tin; Các công việc khác phát sinh trong quá trình thực hiện đề án Chuyển đổi số Học viện nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

_HKV3641

 TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Thư viện trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số của Học viện Hành chính Quốc gia.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Thư viện báo cáo với đoàn về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số của Học viện; Kế hoạch triển khai xây dựng, thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia trong ngành Nội vụ; Hoàn thiện cập nhật cơ sở dữ liệu công chức, viên chức toàn Học viện lên phần mềm quản lý chung của Bộ Nội vụ; Đang xây dựng Đề án Học viện Hành chính Quốc gia số có sử dụng hạ tầng công nghệ phần cứng tại Bộ Nội vụ; hạ tầng công nghệ phần mềm phát triển theo hướng quản trị tổng thể tập trung lấy dữ liệu làm trung tâm. Trong đó chú trọng đến cơ sở dữ liệu trung tâm là viên chức, giảng viên và người học. Từ đó sẽ phát triển các cơ sở dữ liệu liên kết và phần mềm trong hệ sinh thái số của Học viện; Ưu tiên xây dựng nền tảng số áp dụng cho các công việc đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; kiểm tra đánh giá, sát hạch trên môi trường trực tuyến để giảm áp lực sử dụng phòng học, đánh giá khách quan, công tâm qua các bài thi. Phục vụ được nhiều học viên học và thi không phụ thuộc vào không gian và thời gian; Biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy nâng cao nhận thức về chuyển đổi số vào chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chương trình đào tạo các ngành học bậc đại học tại Học viện. Tham mưu với Bộ Nội vụ, xin chủ trương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật khung năng lực, chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin tích hợp kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Đưa nội dung đào tạo về kỹ năng số vào chương trình đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương. Tổ chức đào tạo, sát hạch, thi tuyển, thi nâng ngạch trực tuyến đảm bảo minh bạch, chất lượng.

_HKV3662

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng, Thành viên chuyên trách Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Học viện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc đoàn khảo sát và Học viện đã có rất nhiều ý kiến đóng góp về việc khảo sát hiện trạng, nhu cầu xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin, phần mềm quản lý nghiệp vụ phục vụ công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ và Kế hoạch Chuyển đổi số của Học viện Hành chính Quốc gia.

_HKV3613

 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả của Học viện đạt được trong quá trình chuyển đổi số. Học viện đang là đơn vị thuộc Bộ đi đầu trong triển khai xây dựng Học viện số. Một số nội dung yêu cầu của Học viện được đoàn công tác ghi nhận, đề xuất trong báo cáo và trình lãnh đạo Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Học viện Hành chính Quốc gia số, từ đó làm cơ sở để tổ chức thực hiện Đề án, triển khai xây dựng Học viện số.

_HKV3629

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phạm Hải Long

Comments are closed.