Đối phó với thông tin nguy hại trên Internet

Ngăn chặn và xử lý các thông tin nguy hại trên Internet là chủ đề chính được bàn luận trong Đối thoại chính sách phát sóng ngày 14/1/2015.

Internet mang lại nhiều thay đổi tích cực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của Internet cũng là vấn đề khiến các nhà quản lý, người dân và dư luận xã hội lo ngại sâu sắc. Những thông tin sai lệch, có dụng ý xấu với mục đích chống phá nhà nước, xuyên tạc và bôi nhọ các tổ chức, cá nhân tràn ngập trên mạng, gây dư luận xấu và tâm lý hoang mang cho nhiều người.

Vấn đề đặt ra là những thông tin sai lệch, bịa đặt và thông tin xấu có tác động như thế nào tới đời sống xã hội? Các cơ quan quản lý sẽ có biện pháp gì để ngăn chặn và xử lý các trang mạng có nội dung nguy hại?

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Đối thoại chính sách đã mời tới trường quay ông Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình:

Comments are closed.