Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên Khoa Ngoại ngữ Tin học (học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021, 2022)

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.