Dự thảo kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2019, hình thức chính quy thuộc Khoa Ngoại ngữ – Tin học

Xem chi tiết: Tại đây 

Comments are closed.