Dự thảo Kết quả Đánh giá rèn luyện học kì II năm học 2022-2023 các lớp Đại học chính quy trúng tuyển năm 2019 Khoa Quản lý xã hội

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.