Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tiếp và làm việc với đoàn Học viện Phát triển Nguồn nhân lực Quốc gia Hàn Quốc

Chiều ngày 26/10/2017, tại Hà Nội, TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn Học viện Phát triển Nguồn Nhân lực Quốc gia Hàn Quốc. Đoàn gồm 8 thành viên do ông Kim Je-Kyung, Trưởng Ban Kế hoạch và Hợp tác làm trưởng đoàn. Tham dự  buổi tiếp, về phía Học viện Hành chính Quốc gia còn có lãnh đạo Khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự, lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế và lãnh đạo Khoa Đào tạo – Bồi dưỡng Công chức và Tại chức.

Tại buổi tiếp, TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia, qua đó nhấn mạnh sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Học viện Phát triển Nguồn Nhân lực Quốc gia Hàn Quốc, đây là yếu tố cơ bản tạo thuận lợi cho quá trình trao đổi, hợp tác giữa hai bên. TS. Đặng Xuân Hoan cũng gửi lời cảm ơn Học viện Phát triển Nguồn Nhân lực Quốc gia Hàn Quốc đã hỗ trợ, giúp đỡ Học viện đào tạo, phát triển năng lực cho cán bộ, giảng viên Học viện và đón tiếp các đoàn học viên của Học viện đến nghiên cứu, khảo sát tại Hàn Quốc.

1

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kim Je-Kyung đánh giá cao quan hệ hợp tác hiện có giữa hay bên, và bày tỏ mong muốn hiểu biết sâu sắc hơn mô hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của Việt Nam nói chung và mô hình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện nói riêng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo.

2

Ông Kim Je-Kyung phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất phát triển quan hệ hợp tác theo các hướng sau đây:

–  Hợp tác trong phát triển năng lực giảng viên, các cán bộ nghiên cứu

– Thực hiện những nghiên cứu chung so sánh về những vấn đề đặt ra trong quản lý và phát triển nguồn nhân lực của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc

– Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

–  Hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cao cấp cho Chính phủ Việt Nam thông qua việc mời các giảng viên, chuyên gia Hàn Quốc sang giảng dạy tại Việt Nam và cử cán bộ, công chức cao cấp sang học tập, nghiên cứu, khảo sát tại Hàn Quốc trong khuôn khổ các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo.

Sau phần trao đổi, hợp tác, các cán bộ, giảng viên Học viện tham gia buổi làm việc đã dành nhiều thời gian để trao đổi với đoàn về các vấn đề liên quan đến quản lý và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam.

3

Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn  Học viện Phát triển Nguồn nhân lực Quốc gia Hàn Quốc

Quỳnh Hoa – Ngọc Duyên

Comments are closed.