Học viện Hành chính Quốc gia hỗ trợ lưu học sinh Lào thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện, Ban Hợp tác quốc tế đã phối hợp với Văn phòng Học viện phổ biến và hỗ trợ lưu học sinh Lào đang học tập và cư trú tại Học viện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

       Ngày 31/3/2020, Ban Hợp tác quốc tế đã phổ biến, quán triệt Chỉ thi 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 423/TB-HCQG của Giám đốc Học viện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho học viên Lào tại Học viện. Đồng thời, Ban Hợp tác quốc tế đã làm việc với lưu học sinh Lào về việc thực hiện cách ly xã hội từ ngày 01/4 đến 15/4/2020. Lưu học sinh Lào đã cam kết thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg, với các cam kết cụ thể sau:

- Tự cách ly tại Kí túc xá Học viện trong thời gian quy định, chỉ ra ngoài để đi mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu;

- Đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng ở kí túc xá, khi nói chuyện với người khác và giữ khoảng cách tối thiểu 2m;

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay khô theo khuyến cáo;

- Giữ vệ sinh phòng ở và không gian sinh hoạt chung;

-  Liên hệ với y tế Học viện khi có biểu hiện ho, sốt, đau đầu, tức ngực, khó thở.

       Để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho lưu học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Học viện đã cấp khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, cồn sát khuẩn, thiết bị vệ sinh phòng chống dịch và một số nhu yếu phẩm giúp lưu học sinh phòng chống dịch và ổn định cuộc sống.

Đại diện Học viện trao tặng lưu học sinh Lào trang thiết bị vệ sinh, y tế và nhu yếu phẩm  phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh COVID 19 và thực hiện cách ly xã hội

Đại diện Học viện trao tặng lưu học sinh Lào trang thiết bị vệ sinh, y tế và nhu yếu phẩm phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện cách ly xã hội.

       Thay mặt lưu học sinh Lào tại Học viện, nghiên cứu sinh Daymone Viranon gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo và viên chức Học viện đã dành cho lưu học sinh Lào sự quan tâm thiết thực bằng tinh thần và vật chất trong thời gian lưu học sinh thưc hiện cách ly xã hội.

cam tuong-1

                                                         Phạm Thị Quỳnh Hoa

Comments are closed.