Học viện họp giao ban thường kỳ tháng 8

Sáng 30/8/2015 Ban giám đốc Học viện đã tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 8. Chủ trì buổi giao ban, TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện; tham dự có TS. Lê Như Thanh – Phó giám đốc thường trực; các Phó Giám đốc PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh; GS.TS. Đinh Văn Tiến – Nguyên Phó giám đốc Học viện; cán bộ lãnh đạo các khoa, ban, cơ sở trong hệ thống Học viện.

ThS. Vũ Văn Thành, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo tình hình Học viện trong tháng 7 và 8 về các mặt công tác, như đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, khoa học, công tác tổ chức – cán bộ, hội thảo, xây dựng chương trình, xuất bản tạp chí… Điểm nổi bật là Học viện đã hoàn thành tuyển sinh đại học Hành chính hệ chính quy khóa 16, công tác tuyển sinh đối với hệ cao học đợt 1 năm 2015, Học viện đã đón 2 đoàn cán bộ là các bộ trưởng, thứ trưởng và các lãnh đạo của các bộ, ban ngành Băng-la-đét sang học tập, tìm hiểu về nền hành chính Việt Nam tại Học viện.

Tiếp theo báo cáo đánh giá khái quát của Văn phòng, các khoa, đơn vị, cơ sở đã báo cáo bổ sung về tình hình hoạt động công tác của đơn vị trong tháng, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ công tác với lãnh đạo Học viện.

Kết luận hội nghị, TS. Trần Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của Học viện trong thời gian qua. Đồng chí cũng cho ý kiến chỉ đạo các hoạt động của Học viện trong thời gian tới, đặc biệt chú ý tới hoạt động xây dựng hệ thống giáo trình, tuyển sinh hệ đại học và cao học, tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Học viện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá hình ảnh Học viện.

Một số hình ảnh của buổi giao ban:

anh 1 (7)TS. Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

anh 2 (8)ThS. Vũ Văn Thành báo cáo chung tình hình Học viện

anh 3 (8)ThS. Bùi Huy Tùng báo cáo tình hình tuyển sinh

đại học hành chính hệ chính quy khóa 16

anh 4 (6)TS. Nguyễn Bá Chiến báo cáo tình hình tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015

anh 5 (2)TS. Nguyễn Đăng Quế thông báo tình hình công tác

Phân viện khu vực Tây Nguyên

anh 6 (1)ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa báo cáo công tác hợp tác quốc tế

Tạp chí Quản lý nhà nước

Comments are closed.