Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 26/5/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2022.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.

IMGP6946

TS. Nguyễn Đăng Quế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

20220526_142315

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022 đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2022 của Học viện.

IMGP6914

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 5/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022 của Học viện.

Trong tháng 5 năm 2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Các nhiệm vụ được Lãnh đạo Học viện chỉ đạo trong Kết luận giao ban tháng 4 năm 2022 cơ bản đã được hoàn thành. Một số nhiệm vụ tiếp tục cần phải rà soát, hoàn thành trong tuần cuối tháng 5 năm 2022 là: Tham mưu về đối tượng bồi dưỡng theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; các gói thầu về vận chuyển tài liệu, tài sản, công cụ, dụng cụ từ nhà A sang các khu vực làm việc; trình văn bản hướng dẫn về đánh giá, xếp loại đơn vị, cá nhân năm 2022; hướng dẫn về tiêu chuẩn, cấu trúc, yêu cầu, nội dung của bài báo đăng trên Tạp chí Hành chính châu Á, các tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI, Scopus.

Công tác đào tạo đại học: trình cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy Khoá 18 thi tốt  năm 2022; tổ chức lưu trữ hồ sơ đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Học viện Hành chính Quốc gia; xác nhận các thông tin của học viên, sinh viên theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

Đào tạo sau đại học: tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh tham gia dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ; thu nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022; cập nhật dữ liệu báo cáo xác định chỉ tiêu lên hệ thống phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai xét duyệt tên đề tài luận văn và tổ chức các hội đồng đánh giá luận văn, luận án…

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch, chuẩn bị phương án đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp phù hợp tình hình dịch bệnh.

Công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy: trình Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện về công tác đào tạo Sau Đại học; bổ sung đề xuất Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023, theo Công văn số 131/VKH-QLKH ngày 19/5/2022 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 3 năm (2019-2021) và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2022, gửi Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ và đoàn kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện; thẩm định hồ sơ thuyết minh, thực hiện ký hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022…

Công tác tổ chức cán bộ: báo cáo Bộ Nội vụ về số liệu đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong 05 năm gần đây; thông tin về nhà giáo; cử viên chức tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030”; về việc triển khai đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành khoa học và công nghệ; đề nghị Bộ Nội vụ nâng bậc lương trước hạn khi nghỉ hưu và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp cao cấp; tổ chức các lớp bồi dưỡng về bảo vệ bí mật nhà nước, văn hóa công vụ cho viên chức, người lao động Học viện; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức của Học viện; nghiên cứu, đề xuất báo cáo Bộ Nội vụ về phương án đối với lao động hợp đồng chuyên môn…

Công tác hợp tác quốc tế: xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng “Phân cấp, phân quyền và hiện đại hóa công vụ”, phối hợp với Học viện Công vụ Quốc gia Pháp; làm việc với Trường Quản trị Normandie (CH Pháp); với Đại học Hiroshima (Nhật Bản) để trao đổi, xây dựng Thỏa thuận hợp tác, kế hoạch hợp tác; xây dựng và trình Bộ Nội vụ Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện với các đối tác trên; xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng công chức lãnh đạo nguồn, cán bộ nữ của Bộ Nội vụ năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 tại Trường Quản trị Normandie, CH Pháp theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ…

Công tác kế hoạch – tài chính: rà soát, thẩm định, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt bổ sung Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; có văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc và trực thuộc Học viện về việc hướng dẫn hạch toán kinh phí điều tiết; thực hiện công tác xét duyệt quyết toán ngân sách và kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2021 Phân viện tại thành phố Huế và Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các đề án, chương trình từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2022 của Học viện…

Công tác văn phòng: Triển khai các nhiệm vụ sửa chữa phục vụ thực hiện Dự án Xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia; Hoàn thành công tác thanh lý tài sản; Triển khai các nội dung về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng, công tác chuyên môn tại Học viện…

Công tác tạp chí, thông tin, thư viện, đào tạo trực tuyến: tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Các Phân viện: thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứ khoa học theo kế hoạch và Lãnh đạo Học viện phân công, tích cực hợp tác với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo kế hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất đang bị chiếm dụng trái pháp luật…

IMGP6938

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

IMGP6924

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị giao ban, TS. Nguyễn Đăng Quế yêu cầu tất cả các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện tập trung cao nhất với những biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, lưu ý một số công việc đã và đang triển khai, như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh các nhiệm vụ sửa chữa phục vụ thực hiện Dự án Xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện phối hợp với cấp ủy chi bộ tích cực chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội chi bộ; thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ…

Các Phân viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được phê duyệt.

IMGP6930

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc

Comments are closed.