Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2018

Sáng 16/04/2018, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 04/2018. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, TS. Nguyễn Đăng Quế; các Đồng chí đứng đầu các đơn vị thuộc Học viện; các Đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công,  cùng các Đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị.

Dưới sự chủ trì của TS. Đặng Xuân Hoan, Hội nghị đã tập trung nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động công tác trong tháng 04/2018 và góp ý vào bản dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác của Học viện trong tháng 05/2018 và thời gian tới. Hội nghị cũng đã được TS. Đặng Xuân Hoan quán triệt việc nhanh chóng kiện toàn quy chế hoạt động của Học viện trên cơ sở Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Hiện tại, Học viện đã ban hành các quyết định về chức năng, nhiệm vụ cho 21 đầu mối và sẽ công bố các quyết định này vào buổi chiều cùng ngày. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi, đóng góp ý kiến sôi nổi trên tinh thần thẳng thắn và có yếu tố xây dựng cao.

1

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Về quy chế hoạt động của Học viện: Rà soát các quy chế hoạt động hiện tại để sửa đổi, bổ sung nhằm xây dựng kiện toàn các quy chế hoạt động của Học viện như: Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đào tạo Sau Đại học, quy chế Đào tạo Bồi dưỡng,…

Về công tác cán bộ: Sớm hoàn thiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí lãnh đạo đối với nhóm các đơn vị sát nhập dựa trên nguyên tắc dân chủ, khách quan; Ban Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Học viện xây dựng cơ chế đặc thù để đưa ra phương án trình Bộ trưởng.

Về đào tạo, bồi dưỡng: Tăng cường kết nối với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương để thu hút nhiều đối tượng học viên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch, theo chức danh và theo nhu cầu; phát huy sự năng động của từng viên chức và người lao động, các khoa chuyên môn bên cạnh đơn vị quản lý đào tạo trong việc tìm nguồn học viên cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng bằng cơ chế khuyến khích phù hợp. Ngoài ra, việc xây dựng phần mềm về Quản lý Đào tạo bồi dưỡng là cần thiết để có thể theo dõi và đưa ra được những phương án phù hợp cho công tác đào tạo.

Về công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dảm bảo mục tiêu, nâng cao uy tín của Học viện trong lĩnh vực khoa học hành chính.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

9

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

7

TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

10

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong tháng 04/2018

6

5

4

2

8

3

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Ngọc Duyên

Comments are closed.