Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

(napa.vn) – Sáng ngày 10/5/2024, tại Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

IMG_8926

Đồng chí Nguyễn Trọng NghĩaTrưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương và trực tuyến đến hơn 4.000 điểm cầu của các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia của gần 207 nghìn đại biểu.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển; Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan trực thuộc Trung ương, hiệp hội doanh nghiệp…

IMG_8925

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.

Thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia, có: đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Quốc Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; các đồng chí chi ủy các chi bộ; đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận và các đảng viên. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tới các Phân hiệu của Học viện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. Các báo cáo đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Theo Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển, ngoài việc kế thừa các nhiệm vụ, giải pháp vẫn còn nguyên giá trị của Nghị quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã sắp xếp, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp mới; nhiều nội dung trong các nhiệm vụ, giải pháp được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng quan điểm, mục tiêu và phù hợp với bối cảnh mới.

Báo cáo về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. Chương trình hành động đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thực hiện trên tinh thần đồng hành với doanh nhân, doanh nghiệp, lấy doanh nhân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư kinh doanh đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc.

Để Nghị quyết số 41-NQ/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Comments are closed.