Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ

Sáng ngày 23/1/2015, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Hội đồng khoa học của Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.

Tới dự, có TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ – Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ, các thành viên Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ năm 2014 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2015 của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong năm qua, công tác tổ chức nghiên cứu khoa học của Bộ được triển khai đúng thời gian, quy trình, thủ tục, trong đó 18 đề tài khoa học cấp Bộ đăng ký thực hiện trong năm 2014 đã được triển khai xét duyệt và ra quyết định bổ nhiệm các chủ nhiệm đề tài. Về cơ bản, các đề tài khoa học này đều mang tính thiết thực cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình quản lý và tổ chức triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học, như: thủ trưởng một số đơn vị được giao chủ trì đề tài chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đề tài; còn vướng mắc trong phân cấp quản lý và thực hiện đối với các đơn vị nghiên cứu trực thuộc; tình trạng nợ đọng đề tài từ các năm trước; kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ còn hạn chế,….

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đã phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc kể trên và đóng góp ý kiến vào các giải pháp khắc phục nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ trong năm 2015.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Trần Anh Tuấn đã đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng và đề nghị Viện Khoa học Tổ chức nhà nước tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo để trình Bộ trưởng. Đồng thời, yêu cầu thường trực Hội đồng khoa học của Bộ tiến hành rà soát danh mục đề tài năm 2015, tránh trùng lặp, đảm bảo tính thiết thực của đề tài và giao đề tài sớm. Thứ trưởng cũng chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng đề tài; tiến hành sửa đổi Quy chế quản lý khoa học của Bộ phù hợp với các quy định mới hiện hành. Thủ trưởng các đơn vị đồng thời là thành viên trong Hội đồng cần tích cực tham gia đôn đốc, giám sát việc thực hiện các đề tài nghiên cứu của đơn vị, gắn nhiệm vụ khoa học, công nghệ với tiêu chí đánh giá phân loại chất lượng công chức, viên chức, với bình xét thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Hình ảnh tại buổi Hội nghị:

LA_9844

TS. Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

(Tạp chí Quản lý nhà nước)

Comments are closed.