Hội thảo khoa học “Đánh giá chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp”

Thực hiện kế hoạch đánh giá, biên soạn lại chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp, sáng ngày 06/8/2020, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đánh giá chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp” theo hình thức trực tuyến đến các Phân viện của Học viện Hành chính Quốc gia. 

Đến tham dự hội thảo, về phía khách mời Bộ Nội vụ có: TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, Chuyên viên chính, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về phía Học viện có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc Học viện: NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân, TS. Nguyễn Đăng Quế, PGS. TS Lương Thanh Cường chủ trì Hội thảo; các nhà khoa học trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; Lãnh đạo các Khoa chuyên môn; các thành viên Ban tổ chức Hội thảo; các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp, các phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, TP. Huế và khu vực Tây Nguyên.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chủ trì hội thảo

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, chủ trì Hội thảo nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý thực tiễn, các chuyên gia, các giảng viên về chương trình, tài liệu bồi dưỡng hiện hành do Bộ Nội vụ ban hành năm 2013. Trong thời gian qua, chương tình, tài liệu bồi dưỡng này đã đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Tuy nhiên, do bối cảnh thay đổi, chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp cần được biên soạn lại để đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở ngạch chuyên viên cao cấp trong điều kiện hiện nay. Vì vậy, Phó Giám đốc Học viện đề nghị các đại biểu tham dự góp ý theo các nội dung chính sau: (1) Hiện nay, Đảng và Nhà nước tái cơ cấu lại đội ngũ công chức, xây dựng nâng cao năng lực công chức, viên chức về kiến thức, kỹ năng, thái độ. Trong đó, một trong những trú trọng nhất hiện nay là bồi dưỡng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp bên cạnh kiến thức và kỹ năng; (2) Chương trình, tài liệu cập nhật theo xu hướng tập trung xây dựng nền hành chính, chính quy chuyên nghiệp từng bước điện tử hóa nền hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, quản lý hành chính nhà nước trong môi trường điện tử; (3) Nội dung phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.

IMG_4288 H IMG_4260 H IMG_4283 H IMG_4277 H IMG_4270 H IMG_4252 H

Các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến

Các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí đánh giá tổng thể chương trình phù hợp với mục tiêu bồi dưỡng; chương trình khá cân đối tính cân đối giữa nội dung với thời gian bồi dưỡng; về mức độ ứng dụng của chương trình cơ bản đã đáp ứng ở một khía cạnh nhất định; về hình thức được trình bày khoa học, ngôn ngữ sử dụng chính xác…. Tuy nhiên, có một sốnội dung trong các chuyên đềcủa chương trình cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với bối cảnh hiện nay theo các nguyên tắc đã được PGS. TS. Lương Thanh Cường, chủ trì Hội thảo đã đưa ra: 

Một là, thống nhất cách tiếp cận bồi dưỡng ở đây là chuyên viên cao cấp, ngạch hành chính (ngạch hành chính cao cấp nhất).

Hai là, cần bám sát vào chức trách, tiêu chuẩn nhiệm vụ của ngạch chuyên viên cao cấp theo Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017.

Ba là, rà soát lại kiến thức, kỹ năng để đảm bảo trong chương trình thể hiện được kiến thức, kỹ năng là kiến thức kỹ năng cao nhất về mặt hành chính.

Bốn là, đảm bảo không bị trùng lặp với các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch đã ban hành: cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính.

Năm là, chương trình, tài liệu cần có tính dự báo đặt trong bối cảnh hiện nay của đất nước.

Sáu là, tiếp tục kế thừa tinh hoa những nội dung trong chương trình, tài liệu bồi dưỡng hiện hành.

Các điểm cầu trực tuyến tham dự hội thảo

Các điểm cầu trực tuyến tham dự hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện, các nhà khoa học trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; Lãnh đạo các Khoa chuyên môn; các giảng viên; cùng các nhà khoa học của Học viện tại Hà Nội và các Phân viện đã góp phần tổ chức Hội thảo thành công. Đồng thời, Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị các khoa ban trên cơ sở những góp ý về chương trình, tài liệu tại Hội thảo hôm nay làm dữ liệu để nghiên cứu, soạn thảo chương trình, tài liệu bồi dưỡng gửi về Ban chỉ đạo, Ban thư ký trình Giám đốc Học viện. Giao Ban Quản lý bồi dưỡng chủ trì trực tiếp tham mưu trình Giám đốc chỉnh sửa phần đối tượng bồi dưỡng. Ban thư ký tham mưu đề xuất trình Giám đốc Học viện quyết định thành lập Ban soạn thảo biên soạn lại chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.