Hội thảo khoa học: Góp ý bài giảng điện tử chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, chiều ngày 10/9/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học góp ý bài giảng điện tử chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: Ban Giám đốc Học viện; Ban Soạn thảo; các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

TS. Ng Đăng Quế

TS. Nguyễn Đăng Quế chủ trì Hội thảo.

Thay mặt đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng bài giảng điện tử chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện đã trình bày quá trình xây dựng hệ thống bài giảng và tóm tắt những nội dung cơ bản của 26 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương theo phương thức từ xa.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp

TS. Nguyễn Tiến Hiệp phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến góp ý cho các bài giảng điện tử trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương (gồm 26 chuyên đề).

Đa số các ý kiến góp ý đều đánh giá cao sự cần thiết và phù hợp của các chuyên đề trong tập bài giảng điện tử chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương. Mỗi chuyên đề là 1 bộ tài liệu gồm: Cấu trúc bài giảng điện tử; Đề cương chi tiết chuyên đề; Kịch bản bản word; Toàn văn chuyên đề; Slide bài giảng; Câu hỏi trắc nghiệm (đối với các chuyên đề kiến thức, kỹ năng). Các tài liệu được soạn thảo rất công phu, chi tiết, rõ ràng và khoa học để đảm bảo học viên có thể tiếp nhận được kiến thức, kỹ năng liên quan hướng tới việc phát huy ưu điểm của học tập trực tuyến (e-learning) là cá nhân hóa, đáp ứng hiệu quả các hoạt động học tập của người học không/chưa có điều kiện tham gia các chương trình bồi dưỡng trực tiếp.

Các chuyên đề có tính chính xác, khoa học, hiện đại, cập nhật và mang tính ứng dụng.

Ngôn ngữ, văn phong được sử dụng trong 26 bộ bài giảng về cơ bản phù hợp với ngôn ngữ, văn phong khoa học được sử dụng cho đối tượng học viên sẽ và đang là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

Hình thức các bài giảng được trình bày rõ ràng, cụ thể, chi tiết.

TS. ĐXH

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung các chuyên đề trong hệ thống bài giảng điện tử dành cho đối tượng là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, như: kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; làm rõ thêm một số khái niệm để tránh nhầm lẫn và thống nhất; kiến nghị kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và đảm bảo tính logic, cân đối; một số chuyên đề cần bổ sung bài tập tình huống, câu hỏi thảo luận, trắc nghiệm; số lượng slide và cách thiết kế slide trong mỗi chuyên đề…

Với các ý kiến tham luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị giảng viên và các nhóm giảng viên soạn thảo bài giảng nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, chủ động chỉnh sửa lại cho phù hợp. Các khoa chuyên môn kiểm soát các nội dung theo bài giảng của chương trình bồi dưỡng.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đăng Quế trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, cởi mở và đầy tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo cho các bài giảng điện tử trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, coi đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để nhóm tác giả biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, nhằm đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và hình thức./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

1. TS. Hoàng Thị Cường NNPLLLCS

TS. Hoàng Thị Cường, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

2. TS. Vũ Thị Minh Ngọc NNPL

TS. Vũ Thị Minh Ngọc, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

3. TS. Đặng Thị Minh Khoa XH

TS. Đặng Thị Minh, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

4. TS. Ng Viết Định Khoa XH

TS. Nguyễn Viết Định, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

5. TS. Vũ Thế Duy Khoa XH

TS. Vũ Thế Duy, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

6. TS. Hoàng Thị Bích Loan KTTCC

TS. Hoàng Thị Bích Loan, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo.

7. TS. Dìu Đức Hà

TS. Dìu Đức Hà, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo.

8. TS. Ng Tất Thịnh KTTCC

ThS. Nguyễn Tất Thịnh, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo.

9. TS. Ng Hữu Hải TCNS

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo.

10. TS. Ng Thị Anh Thư TCNS

TS. Nguyễn Thị Anh Thư, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo.

11. TS. Ng Thị Thu Hà NNPL

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo.

12. TS. Đàm Bích Hiên

TS. Đàm Bích Hiên, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo.

13. TS. Ng Thị Lan Anh VB

TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo.

14. TS. Trinh Thanh Hà Vb

TS. Trịnh Thanh Hà, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo.

15. TS. Ngô Văn Trân

TS. Ngô Văn Trân, Phân viện Học viện tại thành phố Huế phát biểu tại Hội thảo.

16. TS. Ng Thế Tài

TS. Nguyễn Thế Tài, Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

17. TS. Ng Thị Minh

TS. Nguyễn Thị Minh, Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Đại biểu

Đại biểu a

Các đại biểu tham dự Hội thảo qua phần mềm Zoom.

Như Ngọc

Comments are closed.