Hội thảo khoa học: Góp ý Tài liệu bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức

(napa.vn) – Chiều ngày 25/10/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Tài liệu bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức.

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội và TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

IMG-1291

Các đại biểu tham dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội thảo có: lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; Ban Soạn thảo Tài liệu; các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

IMG_2271

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội cho biết, chương trình bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức được Bộ Nội vụ giao cho Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì biên soạn, trong đó Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội là đơn vị trực tiếp thực hiện.

Để Hội thảo diễn ra thành công, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận các nội dung chính, như: sự phù hợp của các chuyên đề với chương trình đã được phê duyệt; tính chính xác, khoa học, hiện đại, cập nhật của Tài liệu; tính ứng dụng của các chuyên đề; ngôn ngữ, văn phong, hình thức của chuyên đề; câu hỏi thảo luận và tài liệu tham khảo; đồng thời đề xuất, gợi mở những ý tưởng, những nội dung mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn sâu sắc và gợi mở.

Hội thảo đã nhận được 30 bài tham luận đến từ các khoa chuyên môn, các Phân viện, Viện trực thuộc Học viện.

Với mục tiêu trang bị, cập nhật kiến thức về công tác thi đua, khen thưởng, giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, trang bị một số kỹ năng, phương pháp làm việc cho đội ngũ lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính hiện nay…, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao tính phù hợp của mục tiêu bồi dưỡng với đối tượng là lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan và các đối tượng khác có nhu cầu.

Đa số các ý kiến góp ý đều đánh giá cao tính phù hợp, tính khoa học, tính cân đối, tính ứng dụng của tài liệu; nội dung thiết kế phù hợp; hình thức trình bày khoa học, sử dụng ngôn ngữ chính xác.

Đồng thời, tài liệu mang tính khoa học, có tính chính xác và có sự cập nhật so với thực tiễn, thiết kế theo hướng bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với các vị trí việc làm của cán bọ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng; trong từng chuyên đề, việc phân chia giữa nội dung kiến thức và kỹ năng đảm bảo tính phù hợp, tính hiện đại, cập nhật, đáp ứng được nhu cầu của học viên làm công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung tài liệu như: cân nhắc bổ sung thêm một số lý thuyết có tính chất nền tảng lý luận; bổ sung thêm nội dung về thi đua, khen thưởng gắn với cải cách về công vụ, công chức, hiện đại hóa hành chính; bổ sung các nội dung về nghiệp vụ công tác khen thưởng; cập nhật các quy định mới về thi đua, khen thưởng; kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; bổ sung câu hỏi ôn tập, thảo luận, tài liệu tham khảo…

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh trân trọng cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ, những kinh nghiệm quý báu của các giảng viên, các nhà khoa học trong Học viện đã phát biểu tại Hội thảo. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp thiết thực tại Hội thảo, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh đề nghị nhóm biên soạn tổng hợp, cân nhắc tiếp thu, chỉnh sửa để xây dựng nội dung tài liệu bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung phù hợp, thiết thực.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

IMG_2281

TS. Phạm Thị Hồng Thắm – Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo.

IMG_2285

TS. Nguyễn Thị Khuyên – Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo.

IMG_2287

TS. Lê Toàn Thắng – Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo.

IMG_2290

ThS. Nguyễn Thị Phương Lan – Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo.

IMG_2306

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội thảo.

IMG-1292

ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

IMG-1294

ThS. Phan Thị Ngọc Anh – Phân viện Học viện tại thành phố Huế phát biểu tại Hội thảo.

IMG-1296

ThS. Nguyễn Đào Xuân – Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

IMG_2312

ThS. Đào Thị Loan – Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội thảo.

IMG_2314

TS. Trần Văn Tiến – Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

IMG_2277

Toàn cảnh Hội thảo.

Như Ngọc

Comments are closed.