Họp giao ban Học viện Quý I năm 2020

Chiều ngày 26/3/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Quý I năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tại Học viện; Lãnh đạo các Phân viện, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Phân viện.

Giám đốc

Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp giao ban Quý I năm 2020.

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Học viện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện Quý I và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và Quý II năm 2020; những đánh giá, thảo luận của lãnh đạo các khoa, ban, các Phân viện, Giám đốc Học viện đã kết luận: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, kế hoạch công tác của Học viện đã có những điều chỉnh. Học viện đã tích cực triển khai các biện pháp về phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng các mặt công tác. Về cơ bản thống nhất với báo cáo Quý I và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và Quý II năm 2020, cụ thể về từng nội dung:

Về công tác tổ chức cán bộ: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, đảm bảo hoàn thành trong tháng 5 năm 2020. Tiếp tục đề xuất kiện toàn viên chức lãnh đạo, quản lý của Học viện. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với các đối tượng quy hoạch, tạo sự gắn kết giữa quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng. Trình ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý.

Ban Tổ chức cán bộ trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất về thủ tục nghỉ làm để cách ly y tế, chế độ làm việc trực tuyến, chế độ lương khi nghỉ cách ly y tế.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Nghiên cứu, đề xuất phương án bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; nghiên cứu, đề xuất phương án đi thực tế của các lớp hồi dưỡng phù hợp trong điều kiện hiện nay. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức đào tạo trực tuyến đối với đại học chính quy từ ngày 06/4/2020. Phối hợp với các khoa chuyên môn đảm bảo kế hoạch thực tập của sinh viên đại học Khóa 17.

Về công tác đào tạo sau đại học: Đề xuất về quy trình quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học, giảng viên, đồng thời đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo. Nghiên cứu đưa đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo sau đại học. Nghiên cứu về việc tổ chức đào tạo trực tuyến đối với các lớp bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Về công tác hợp tác quốc tế: Theo sát kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020 của Học viện. Lưu ý đến tình hình tình dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức các đoàn ra, tiếp đón đoàn. Phối hợp với Ban Quản lý bồi dưỡng và các đơn vị liên quan đề xuất tổ chức các khóa bồi dưỡng kết hợp trong nước và ngoài nước từ nguồn kinh phí tài trợ của các đối tác, từ kinh phí của các bộ, ngành, địa phương.

Về công tác kế hoạch tài chính: Phối hợp với Phòng Tài vụ – Kế toán, Văn phòng hướng dẫn về thủ tục thanh toán tài chính các nhiệm vụ trong năm 2020. Phối hợp với Ban Quản lý bồi dưỡng nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về thanh toán kinh phí đối với chuyên gia cao cấp được mời giảng dạy các chương trình bồi dưỡng tại Học viện.

Về công tác văn phòng: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Học viện, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hội nghị, phòng học trực tuyến của Học viện. Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cập nhật thông tin và đề xuất nâng cấp Cổng thông tin điện tử Học viện.

Về công tác đảng, đoàn thể: Giao Văn phòng Đảng – Đoàn thể tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác của các Phân viện:  Các Phân viện tích cực, chủ động các hoạt động hợp tác với các địa phương về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tích cực chuẩn bị tiếp nhận, đưa vào sử dụng trụ sở mới của Phân viện.

Kết thúc cuộc họp giao ban, Giám đốc đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Giám đốc nhấn mạnh, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn hệ thống Học viện về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của ngành y tế, không đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về việc triển khai công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh, việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của Học viện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Một số hình ảnh của cuộc họp giao ban Quý I năm 2020:

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp giao ban

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp giao ban

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng báo cáo kết quả công tác Quý I; các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và Quý II năm 2020 tại cuộc họp giao ban

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng đào tạo phát biểu tại buổi giao ban

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng đào tạo phát biểu tại cuộc họp giao ban

TS. Hoàng Mai, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học

TS. Hoàng Mai, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại cuộc họp giao ban

Hình ảnh trực tuyến của các Phân viện trong buổi họp giao ban

Hình ảnh trực tuyến của các Phân viện trong cuộc họp giao ban

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.