Hướng dẫn thực hiện bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

(phapluattp.vn)- Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Theo đó, người được cử đi học tập ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, người được tham gia chương trình đào tạo trong nước theo các Đề án đặt hàng đào tạo do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi tốt ngiệp hoặc chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định sẽ phải bồi hoàn tiền học bổng và chi phí đào tạo.

Chí phí bồi hoàn được xác định tùy thuộc thời gian làm việc theo sự điều động của người học, tối đa bằng 100% chi phí đào tạo được cấp từ ngân sách Nhà nước và phải được hoàn trả đầy đủ vào ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chi phí bồi hoàn của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi hoàn trả, người học có trách nhiệm gửi bản sao chứng từ nộp tiền đến cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, báo cáo.

Thông tư này không áp dụng với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24-4-2015.

ĐL

Comments are closed.