Kế hoạch số 139-KH/ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020

Tài liệu liên quan:

Chương trình đại hội

Đề cương báo cáo chính trị

Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủy

Mẫu Đề án nhân sự cấp ủy

Phiếu bầu cử

PHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020

img683

 

img684

img687

img689

 

 

 

Comments are closed.