Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Khóa 17/2020 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/2018/CT-TTg ngày 18/9/2018  của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 21/7/2020, Học viện Hành chính Quốc gia long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Khóa 17/2020 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đến dự lễ khai giảng có: NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng Học viện; đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, giảng viên của Học viện. Đặc biệt có đông đủ các đồng chí học viên từ các Bộ, ngành cơ quan Trung ương có mặt trong Lễ khai giảng ngày hôm nay.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện cho biết chương trình học đã được chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và được Bộ trưởng phê duyệt năm 2019. Chương trình mới tập trung vào ba nhóm kiến thức kỹ năng: những vấn đề liên quan đến chức trách nhiệm vụ, vị trí và chức năng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương; kiến thức, kỹ năng liên quan đến tham mưu với tư cách là một cán bộ lãnh đạo quản lý tham mưu cho các cấp có thẩm quyền về ngành lĩnh vực mà mình phụ trách; những kiến thức kỹ năng liên quan đến trách nhiệm lãnh đạo quản lý điều hành. Với mục tiêu để học viên thu nạp cả về mặt lý luận và thực tiễn tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao để thực hiện nhiệm vụ, có cơ sở lý luận thực tiễn hơn, năng suất chất lượng hiệu quả hơn và có thêm bản lĩnh chính trị để đáp ứng nghề nghiệp. Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng này ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ học tập để được cấp chứng chỉ thì đây còn là điều kiện tiêu chuẩn trong công tác bồi dưỡng cán bộ trước khi bổ nhiệm. Vì vậy, các đồng chí học viên phải có kế hoạch học tập, thu xếp thời gian tham gia đầy đủ các chuyên đề, nội dung trong chương trình và đặc biệt tăng cường trao đổi, thảo luận những vấn đề trong thực tiễn.

Đ/c Chu Xuân Trường đại diện lớp học phát biểu tại Lễ khai giảng

Đ/c Chu Xuân Trường đại diện lớp học phát biểu tại Lễ khai giảng

Kết thúc lễ khai giảng khóa học, đồng chí Chu Xuân Trường, Giám đốc Sở thông tin và truyền thông, đại diện cho các học viên xin hứa lớp sẽ dành thời gian nhiều nhất để tập trung nghiên cứu học tập theo đúng chương trình, nội quy, quy chế của lớp, của Học viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, trang bị được kiến thức bổ ích mới để phục vụ quá trình công tác, thực hiện các nhiệm vụ sau khi trở về đơn vị công tác. Cuối cùng đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến Ban giám đốc Học viện, đến các thầy cô và mong nhận được sự quan tâm của Ban giám đốc, các thầy cô trong thời gian học tập tại đây.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

TS. Bùi Huy Tùng đọc Quyết định về việc tổ chức và cử chủ nhiệm lớp

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban quản lý bồi dưỡng đọc Quyết định về việc tổ chức và cử chủ nhiệm lớp

ThS.   công bố lý do tổ chức lớp

ThS. Lê Thị Thanh Hồng, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố lý do tổ chức lớp

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.