Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 23/2020 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức. Triển khai các quyết định của Bộ Nội vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. Quyết định ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. Ngày 27/7/2020, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 23/2020 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đến dự Lễ khai giảng có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng Học viện; đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, giảng viên của Học viện. Đặc biệt có hơn 70 các đồng chí học viên từ các Bộ, ngành cơ quan Trung ương có mặt trong Lễ khai giảng ngày hôm nay.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp học

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện cho biết với mục tiêu là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Vì vậy, các đồng chí học viên phải có kế hoạch học tập, thu xếp thời gian tham gia đầy đủ các chuyên đề, nội dung trong chương trình. Đặc biệt cần tăng cường trao đổi, thảo luận những vấn đề trong thực tiễn, tiếp thu được đầy đủ lượng kiến thức trong trong khóa học để thực hiện các nhiệm vụ sau khi trở về đơn vị công tác.

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng Học viện công bố Quyết định mở lớp

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng Học viện công bố Quyết định tổ chức lớp

Tại buổi Lễ, ThS. Lê Phương Thúy công bố các Quyết định số 2155/QĐ-HCQG ngày 24 tháng 7 năm 2020, Quyết định số 2156/QĐ-HCQG ngày 24 tháng 4 năm 2020, của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức và cử chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 23/2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Đ/c Nguyễn Đức Chi, thay mặt lớp lên phát biểu tại Lễ khai giảng

Đ/c Nguyễn Đức Chi thay mặt lớp lên phát biểu tại Lễ khai giảng

Thay mặt cho các học viên trong lớp, đồng chí Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo Học viện, cảm ơn Thầy Vũ Thanh Xuân và khẳng xác định khóa học là nhiệm vụ, trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi cá nhân trong lớp; vì vậy, tập thể lớp sẽ cố gắng, nỗ lực thu nhận kiến thức trong quá trình tham gia khóa học để đạt kết quả tốt nhất. Cuối cùng đồng chí cảm ơn và xin hứa lớp sẽ thực hiện tốt các nội quy của lớp học cũng như quy chế của Học viện và mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, các thầy cô và ban quản lý lớp trong thời gian tham gia học tại đây.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng: 

ThS. Giang Thanh Nghị Phó Trưởng phòng

ThS. Giang Thanh Nghị,  Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo quản lý, Ban quản lý bồi dưỡng Học viện  tuyên bố lý do khai giảng lớp

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Hoàng Thi Hậu

Comments are closed.