Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 4/2020 tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/2018/CT-TTg ngày 18/9/2018  của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Sáng ngày 06/5/2020, Học viện Hành chính Quốc gia long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 4/2020 tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự Lễ khai giảng có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Hà Quang Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh; ThS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý bồi dưỡng Học viện; đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, giảng viên của Học viện. Đặc biệt có đông đủ các đồng chí học viên từ các Bộ, ngành cơ quan Trung ương có mặt trong Lễ khai giảng ngày hôm nay.

Lê Thanh nghị

ThS. Giang Thanh Nghị, Phó phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tới dự Lễ khai giảng.

Tại buổi Lễ, ThS. Tống Đăng Hưng lên công bố các Quyết định số 798/QĐ-HCQG ngày 29 tháng 4 năm 2020, Quyết định số 799/QĐ-HCQG ngày 29 tháng 4 năm 2020, của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức và cử chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 4/2020 tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh.

ThS. Tống Đăng Hưng

ThS. Tống Đăng Hưng, Phs Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng lên công bố Quyết định mở lớp.

Phát biểu khai giảng lớp NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện nhấn mạnh để làm tốt được trọng trách của mình thì ngoài việc rèn luyện, nâng cao và tham gia vào các chương trình đào tạo bồi dưỡng khác thì việc bồi dưỡng nâng cao năng lực trong việc thực thi công vụ với tư cách là lãnh đạo cấp vụ và tương đương có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong khóa bồi dưỡng này các đồng chí học viên sẽ được tiếp cận hệ thống các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương – chương trình này được thiết kế, xây dựng triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua tại Học viện. Chương trình cũng đã được chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và được Bộ trưởng phê duyệt năm 2019. Tham gia khóa bồi dưỡng này các học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý, những kiến thức liên quan đến tham mưu xây dựng chính sách, công tác pháp luật, triển khai thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp quản lý và bám sát thực tiễn để thực hiện công vụ với tư cách là nhà lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương được tốt hơn, hiệu quả hơn. Chính vì vậy các đồng chí học viên phải có kế hoạch học tập, thu xếp thời gian tham gia đầy đủ các chuyên đề, nội dung trong chương trình và đặc biệt tăng cường trao đổi, thảo luận những vấn đề trong thực tiễn.

Khóa bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để các đồng chí học viên nghiên cứu học tập, vẫn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định trong Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng.

Kết thúc Lễ khai giảng khóa học, đồng chí Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đại diện cho các học viên xin hứa lớp sẽ dành thời gian nhiều nhất để tập trung nghiên cứu học tập theo đúng chương trình, nội quy, quy chế của lớp, của Học viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, trang bị được kiến thức bổ ích mới để phục vụ quá trình công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau khi trở về đơn vị công tác. Cuối cùng đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến Ban giám đốc Học viện, đến các thầy cô và mong nhận được sự quan tâm của Ban giám đốc, các thầy cô trong thời gian học tập tại đây.

Đ/c

Đ/c Võ Đại Hải thay mặt lớp học phát biểu tại Lễ khai giảng.

Hình ảnh Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia  tại tp. Hồ Chí Minh tham gia Lễ khai giảng trực tuyến.

Hình ảnh Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại tp. Hồ Chí Minh tham gia Lễ khai giảng trực tuyến.

 

 

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.