Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ khóa V năm 2018

Chiều ngày 20/8/2018, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, khóa V/2018. Đến dự, có: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; lãnh đạo một số khoa, đơn vị thuộc Học viện cùng hơn 40 học viên là các cán bộ, công chức của các bộ, ngành trung ương tham gia lớp học.

1

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc mở lớp

Phát biểu khai giảng, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân nhấn mạnh, đội ngũ lãnh đạo cấp Vụ có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo bộ, ngành thực hiện quản lý nhà nước đối với một hoặc một số lĩnh vực nhất định. Do đó, đòi hỏi đội ngũ này phải có năng lực tham mưu, tổng hợp, tổ chức điều hành và các kỹ năng cần thiết để phục vụ có hiệu quả công việc được phân công.

2

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân nhấn mạnh, khóa học này sẽ trang bị cho đội ngũ lãnh đạo cấp Vụ cập nhật và nâng cao năng lực, kỹ năng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp nhận diện đúng các thách thức đang đặt ra để có tư duy chiến lược, xây dựng phương hướng phát triển lĩnh vực mà mình đang phụ trách cũng như xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các học viên tích cực trao đổi kiến thức và kinh nghiệm quản lý trong quá trình tham gia khóa học. Đồng thời, khẳng định Học viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên được học tập trong môi trường tốt nhất, với hiệu quả cao nhất.

3

Các học viên tham dự Lễ khai giảng

Theo kế hoạch, khóa học được tổ chức từ ngày 20/8/2018 – 05/10/2018. Các học viên sẽ được đội ngũ giáo sư, giảng viên và các báo cáo viên cao cấp trong và ngoài Học viện giới thiệu 6 chuyên đề kiến thức chung, trong đó nhấn mạnh tới việc làm rõ các quy định của pháp luật về chức trách, nhiệm vụ, chế độ làm việc và tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cấp Vụ…

4

Học viên Đỗ Thanh Hải – Đại diện các học viên phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu 5 chuyên đề kỹ năng dành cho lãnh đạo cấp Vụ, như: nghiên cứu hoạch định chính sách; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức và chủ trì hội họp; quản lý xung đột; phân công, ủy quyền và phối hợp trong công vụ.

Khóa học được kỳ vọng sẽ giúp các học viên hiểu rõ về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cơ bản đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Đồng thời, giúp họ có khả năng sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý và các nguồn lực của ngành, lĩnh vực để đạt được các mục tiêu đề ra trong quá trình lãnh đạo, quản lý.

5

Toàn cảnh Lễ khai giảng

 Đoàn Kim Huy

Comments are closed.