Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ

Sáng ngày 01/10/2018, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ cho các cán bộ, công chức (CBCC) của Bộ Nội vụ và một số bộ, ngành trung ương. Đến dự, có: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng kiêm phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng của Học viện; lãnh đạo một số khoa, đơn vị thuộc Học viện cùng hơn 30 học viên tham gia lớp học.

1

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng kiêm phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng của Học viện công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc mở lớp

Phát biểu khai giảng, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân nhấn mạnh tới vị trí, vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC, viên chức đặc biệt là đội ngũ CBCC lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Đây là đội ngũ có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo bộ, ngành thực hiện quản lý nhà nước đối với một hoặc một số lĩnh vực nhất định. Do đó, đòi hỏi đội ngũ này phải có năng lực tham mưu, tổng hợp, tổ chức điều hành và các kỹ năng cần thiết để phục vụ có hiệu quả công việc được phân công.

2

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học

Phó Giám đốc Học viện cho biết, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCC, viên chức. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm đến hết năm 2020, 100% CBCC, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định. Đồng thời, bảo đảm đến hết năm 2021, 100% CBCC, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Do vậy, chương trình này, ngoài việc bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ CBCC, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các học viên tích cực trao đổi kiến thức và kinh nghiệm quản lý trong quá trình tham gia khóa học. Đồng thời, khẳng định Học viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các học viên được học tập trong môi trường tốt nhất, với hiệu quả cao nhất.

3

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Theo kế hoạch, khóa học được tổ chức từ ngày 01/10/2018 – 31/10/2018. Các học viên sẽ được đội ngũ giáo sư, giảng viên và các báo cáo viên cao cấp trong và ngoài Học viện giới thiệu 6 chuyên đề kiến thức chung, trong đó nhấn mạnh tới việc làm rõ các quy định của pháp luật về chức trách, nhiệm vụ, chế độ làm việc và tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cấp Vụ. Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu 5 chuyên đề kỹ năng dành cho lãnh đạo cấp Vụ, như: nghiên cứu hoạch định chính sách; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức và chủ trì hội họp; quản lý xung đột; phân công, ủy quyền và phối hợp trong công vụ.

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.