Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa I/2020

Thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và thực hiện Nghị định số 101 và chỉ thị số 28 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng và đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ, lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực hành chính cho các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Ngày 05/5/2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa I/2020. Đến dự có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; ThS. Lê Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; Lãnh đạo các Khoa, Ban, Văn phòng Học viện; Tạp chí Quản lý nhà nước cùng toàn thể các học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa I/2020.

ThS. Lê Phương Thúy

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định mở lớp.

ThS. Lê Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng lên công bố Quyết định số 786/QĐ-HCQG và và Quyêt định số 787/QĐ-HCQG ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức và cử chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa I/2020 tổ chức tại tại Học viện Hành chính Quốc gia.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng lớp có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện mong muốn thông qua khóa học này các học viên sẽ được tiếp cận, nâng cao kiến thức về nhà nước pháp luật, khoa học hành chính, chính sách công, quản lý công, tổ chức quản lý nhân sự và các kỹ năng chuyên môn để củng cố thêm phương pháp, bồi dưỡng thêm về bản lĩnh để thực thi công vụ với tư cách là chuyên viên cao cấp. Với 18 chuyên đề, trong đó có 04 chuyên đề báo cáo, 02 bài kiểm tra, 01 đề án và 01 chuyến thực tế các học viên sẽ  củng cố, bổ sung, cập nhật kỹ năng quản lý nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu đặt ra của cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ được Giám đốc Học viện công nhận và cấp chứng chỉ giúp các đồng chí học viên hoàn thiện điều kiện theo quy định để bổ nhiệm ngạch, thi nâng ngạch.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian này tình hình bệnh dịch đã được khống chế nhưng với trách nhiệm của mỗi công dân đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới khi tham gia học tập tại Học viện.

đ/c

Đ/c Đặng Thị Kim Oanh, đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ khai giảng.

Kết thúc buổi Lễ, đồng chí Đặng Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, đại diện cho các học viên xin hứa sẽ sẽ thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra. Đồng chí xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến Ban giám đốc Học viện, đến các thầy cô và mong nhận được sự quan tâm của Ban giám đốc, các thầy cô trong thời gian học tập tại đây.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa I/2020.

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.