Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá II năm 2018 tại thành phố Cần Thơ

Sáng ngày 17/8/2018, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa II tại thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 2540/QĐ-HCQG ngày 02/8/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Đến dự Lễ khai giảng có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, các đại biểu là cán bộ Trường cán bộ Thanh tra, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, các Thầy cô giáo và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 2 tại thành phố Cần Thơ.

A1

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu khai giảng

Phát biểu tuyên bố khai giảng, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Nghiên cứu Khoa học hành chính đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 2 cho cán bộ thanh tra lần này nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra khu vực Tây Nam bộ.

Cùng với đó, TS. Đặng Thành Lê nhấn mạnh khoá học này được các giảng viên uy tín có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của Học viện Hành chính Quốc gia và các đơn vị có uy tín khác trực tiếp tham gia giảng dạy và nhận được sự quan tâm tích cực của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Cán bộ Thanh tra. Để lớp học đạt được mục tiêu đề ra nêu trên, Viện trưởng Đặng Thành Lê đề nghị các Thầy cô giáo tích cực truyền đạt kiến thức co hiệu quả, các học viên chấp hành thực hiện đúng các quy định của Học viện Hành chính Quốc gia và lớp học, tích cực học tập và trao đổi, khắc phục khó khăn, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp thực hiện đúng quy định thẩm quyền trong quản lý lớp học, hỗ trợ các học viên hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình học tập.

A2

Ông Phạm Văn Hết, Phó Chánh thanh tra thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thay mặt toàn thể các học viên phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hết, Phó Chánh thanh tra thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thay mặt toàn thể các học viên của lớp chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và khẳng định toàn thể học viên của lớp chấp hành đầy đủ các quy định của Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, học tập chuyên cần hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

A3

Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 2 năm 2018 tại thành phố Cần Thơ

ThS. Phùng Thanh Liêm

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

Comments are closed.