Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính tại Nhà máy In tiền Quốc gia

Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng năm 2018 đã được Lãnh đạo Học viện Phê duyệt. Chiều ngày 13/9/2018, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Nhà máy In tiền Quốc gia khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo Quyết định số 3051/QĐ-HCQG ngày 11/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại Nhà máy In tiền Quốc gia.

Tham dự lễ khai giảng về phía Học viện có: ông Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; bà Vương Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm. Về Phía Nhà máy In tiền Quốc gia có ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia; Chủ nhiệm lớp của Học viện Hành chính Quốc gia và Nhà máy In tiền Quốc gia cùng toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

Mở đầu buổi lễ, bà Vương Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm lên công bố Quyết định tổ chức lớp; Quyết định cử chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện.

5 Bà Vương Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm lên công bố Quyết định tổ chức lớp; Quyết định cử chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

Phát biểu tuyên bố khai giảng, ông Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Nhà máy In tiền Quốc gia. Do đó, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ cử những giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và có kinh nghiệm sang giảng dạy tại lớp. Ông cũng lưu ý giáo viên chủ nhiệm lớp của Học viện cũng như Nhà máy In tiền Quốc gia cần phải thường xuyên lên lớp để nắm tình hình và tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho Học viên. Đồng chí cũng đánh giá cao sự quan tâm, tin tưởng của Nhà máy In tiền Quốc gia đối với Học viện trong quá trình phối hợp mở lớp cũng như tạo điều kiện, cơ hội học tập cho các học viên.

1

Ông Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ

Ông Hưng cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệụ quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau…; sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng về quản lý hành chính nhà nước vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện mở lớp của Học viện Hành chính Quốc gia, sự phối hợp mở lớp của Ban Quản lý bồi dưỡng và khẳng định, việc tổ chức lớp học có ý nghĩa quan trọng đối với công chức, viên chức cảu Nhà máy trong việc cung cấp các kiến thức, kĩ năng, quản lý hành chính nhà nước, từ đó trang bị thêm những công cụ trong quá trình làm việc cũng như trong công tác quản lý, lãnh đạo, trao đổi thêm kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý.

2

 Ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

Để lớp học đạt được kết quả học tập tốt, ông Nguyễn Văn Toản đề nghị phía Học viện cử những giảng viên có kinh nghiệm, tâm huyết và am hiểu sâu sắc; cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết; lựa chọn những chuyên đề phù hợp với thực tiễn của Nhà máy In tiền Quốc gia và phối hợp chặt chẽ với Nhà máy In tiền Quốc gia trong việc quản lý lớp học nghiêm túc có chất lượng cao. Qua đó ông Nguyễn Văn Toản cũng đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành nội qui, qui chế của lớp học, nghiên cứu kĩ các bài giảng; xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó và đạt kết quả tốt trong học tập hướng tới đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ.

Thay mặt các học viên của lớp, bà Hoàng Thị Nguyệt Hạnh đại diện cho các học viên của lớp lên phát biểu cảm ơn lãnh đạo Nhà máy In tiền Quốc gia, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức khóa học và hứa sẽ chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, học tập tốt và đạt kết quả cao nhất.

3

Bà Hoàng Thị Nguyệt Hạnh đại diện cho các học viên của lớp lên phát biểu

4

Toàn cảnh buổi lễ

Ninh Hoàng Hải

Comments are closed.