Lễ công bố và trao các quyết định nhân sự của Học viện Hành chính Quốc gia

Chiều ngày 22/02/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định nhân sự của Học viện. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ. Các Phó Giám đốc: TS. Vũ Thanh Xuân, TS. Nguyễn Đăng Quế, PGS.TS. Lương Thanh Cường; đại diện Đảng ủy, Công đoàn Học viện; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội và các viên chức, giảng viên của Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự cùng tham dự.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Học viện, theo đó:

  • TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng Bộ môn Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực, Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự.
  • TS. Lê Anh Xuân – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ, Ban Quản lý đào tạo Sau Đại học được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý đào tạo Sau đại học.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các đồng chí là 5 năm, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,8.

Toàn cảnh Lễ công bố và trao các quyết định nhân sự của Học viện

Toàn cảnh Lễ công bố và trao các quyết định nhân sự của Học viện

TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Lê Anh Xuân

TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Lê Anh Xuân

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, TS. Đặng Xuân Hoan yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm cần tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật và các quy chế của Học viện có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách để bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiến hành rà soát đội ngũ viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý để phân công công việc cho phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Cùng với đó, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ đơn vị và tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Giám đốc Học viện đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Học viện; chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị…

 TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm

Tại buổi Lễ, TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy và TS. Lê Anh Xuân trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể của Học viện cùng tập thể viên chức, người lao động của đơn vị mà các đồng chí hiện đang công tác đã tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ các đồng chí trong suốt quá trình công tác. Nhận thức sâu sắc đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm nặng nề đối với bản thân, các đồng chí được bổ nhiệm hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới được phân công.

 TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi Lễ

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi Lễ

TS. Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi Lễ

TS. Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi Lễ

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy và TS. Lê Anh Xuân bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như sự ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Học viện để các đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc gia trong giai đoạn mới./.

 

7. 8 10 11

Các đơn vị, cá nhân chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Các đơn vị, cá nhân chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Comments are closed.