Lễ công bố và trao Quyết định nhân sự Học viện Hành chính Quốc gia

Chiều ngày 02 tháng 3 năm 2020 tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định nhân sự Học viện Hành chính Quốc gia. Tới dự buổi lễ có TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; các lãnh đạo, viên chức và người lao động Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự; Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Viện nghiên cứu Khoa học hành chính, lãnh đạo Văn phòng và Phòng Tài vụ – Kế toán.

Toàn cảnh Lễ công bố và trao các Quyết định

Toàn cảnh Lễ công bố và trao các Quyết định

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 266/QĐ-HCQG ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm bà Mai Thị Nhung, kế toán viên, Phó Trưởng phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ, Viện nghiên cứu Khoa học hành chính đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ – Kế toán, Văn phòng Học viện kể từ ngày 20/02/2020.

Giám đốc Học viện trao Quyết định cho bà Mai Thị Nhung

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho bà Mai Thị Nhung

Quyết định số 306/QĐ-HCQG ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm TS. Trịnh Thị Thủy, Giảng viên, Bộ môn Quản lý công, giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Quản lý công, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự kể từ ngày 01/3/2020.

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho TS. Trịnh Thị Thủy

Quyết định số 336/QĐ-HCQG, số 354/QĐ-HCQG ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm ThS. Nguyễn Thị Thu, Chuyên viên chính, Phó Trưởng Phòng Quản lý Xuất bản và Phát hành giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý Xuất bản và Phát hành, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện kể từ ngày 01/3/2020.

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho  ThS. Nguyễn Thị Thu

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho ThS. Nguyễn Thị Thu

Quyết định số 354/QĐ-HCQG ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm TS. Phạm Thị Ninh, Giảng viên, Bộ môn Văn bản hành chính giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Văn bản hành chính, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính kể từ ngày 01/3/2020.

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho TS. Phạm Thị Ninh

Quyết định số 355/QĐ-HCQG ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm TS. Lê Cẩm Hà, Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự kể từ ngày 01/3/2020.

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho TS. Lê Cẩm Hà

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho TS. Lê Cẩm Hà

Quyết định số 356/QĐ-HCQG ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm TS. Nguyễn Đức Thắng, Giảng viên Bộ môn Khoa học chính sách giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Khoa học chính sách, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự kể từ ngày 01/3/2020.

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho TS.

Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa cho TS. Nguyễn Đức Thắng

Tại buổi Lễ,  sau khi  trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Xuân Hoan, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị sáu đồng chí giữ cương vị mới, trước thời cơ và thách thức mới luôn nỗ lực tâm huyết và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đáp lại kỳ vọng của Giám đốc Học viện, đồng chí Phạm Thị Ninh đại diện cho sáu đồng chí lên phát biểu chân thành cảm ơn sự tin tưởng, sự quan tâm của Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ, các cấp lãnh đạo cùng toàn thể các đồng nghiệp và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để nâng cao hơn nữa khả năng của bản thân để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

Lãnh đạo và đồng nghiệp lên chúc mừng

Lãnh đạo, đồng nghiệp chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm bà Mai Thị Nhung

 

Lãnh đạo và đồng nghiệp chụp ảnh kỷ niệm chúc mừng

Lãnh đạo, đồng nghiệp chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm TS. Phạm Thị Ninh

 

Lãnh đạo, đồng nghiệp chúc mừng và chụp ảnh cùng

 Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm

 

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.