Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Thực hiện Quyết định số 759/QĐ-HCQG ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 02/4/2019, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng. Đến dự và phát biểu khai giảng có TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện; TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

Chương trình học tập của lớp được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Theo đó, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 17 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo. Nội dung chương trình thuộc 03 nhóm kiến thức cơ bản: Nền hành chính nhà nước; Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Những kỹ năng cơ bản. Để đánh giá kết quả học tập, học viên sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài tiểu luận tình huống quản lý  và 01 chuyến đi thực tế. Ngoài ra, học viên sẽ được nghe báo cáo về đặc điểm quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực Ngân hàng và liên hệ thực tiễn quản lý nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lớp học đặt tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước tại 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội nên được đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

111

Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cảm ơn sự tin tưởng, phối hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và khẳng định: Học viện Hành chính Quốc gia – Trung tâm quốc gia thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực – với bề dày 60 năm xây dựng phát triển, với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có trình độ cao sẽ luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, các địa phương. TS. Nguyễn Đăng Quế chỉ đạo Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quản lý, điều hành lớp học; học viên tích cực, tập trung để đạt được kết quả cao trong học tập./.

ThS. Phùng Thanh Liêm

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

Comments are closed.