Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo tại Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng nay, ngày 08/6/2020, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo tổ chức tại Học viện. Đến dự Lễ khai giảng có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; ThS. Lê Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng Khoa QLNN về Xã hội; đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, giảng viên của Học viện; Tạp chí Quản lý nhà nước cùng toàn thể các học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo có mặt trong Lễ khai giảng ngày hôm nay.

ThS. Đàm Thanh Tâm tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Lễ khai giảng

ThS. Đàm Thanh Tâm, Ban Quản lý bồi dưỡng giới thiệu đại biểu tham dự Lễ khai giảng

Tại buổi Lễ, ThS. Lê Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng lên công bố các Quyết định số 1520/QĐ-HCQG ngày 03 tháng 6 năm 2020, Quyết định số 1521/QĐ-HCQG ngày 03 tháng 6 năm 2020, của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức và cử chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia.

ThS. Lê Phương Thúy

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp Bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng lớp NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện hoan nghênh tất cả các Học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học. Tham gia khóa bồi dưỡng này các học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo thông qua 8 chuyên đề kiến thức: Quan điểm, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo; Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Hoạt động quan hệ quốc tế của các tôn giáo ở Việt Nam; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong lĩnh vực tôn giáo; Những nội dung cơ bản của pháp luật đất đai liên quan đến tôn giáo… và hoàn thành 01 bài thu hoạch khi kết thúc lớp học. Chính vì vậy các đồng chí học viên phải có kế hoạch học tập, thu xếp thời gian tham gia đầy đủ các chuyên đề, nội dung trong chương trình và đặc biệt tăng cường trao đổi, thảo luận những vấn đề trong thực tiễn. Về phía mình, Học viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viên học tập, nghiên cứu để lớp học đạt kết quả tốt nhất và mong rằng 100% học viên sẽ được cấp Chứng chỉ khi kết thúc lớp Bồi dưỡng này.

TS, Vũ Thanh Xuân

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc với không khí phấn khởi và sau Lễ khai giảng các Học viên đã bắt đầu vào học các chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.