Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tổ chức tại Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Sáng ngày 15/9/2018, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Tham dự lễ khai giảng, về phía Học viện, có: đồng chí Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng; đồng chí Vương Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Chủ nhiệm lớp của Học viện Hành chính Quốc gia và Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cùng toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Học viện, phát biểu tuyên bố khai giảng, đồng chí Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Điện Biên. Do đó, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ cử những giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và có kinh nghiệm sang giảng dạy tại lớp.

1

Đồng chí Tống Đăng Hưng phát biểu khai giảng khóa học

 Đồng chí Tống Đăng Hưng cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệụ quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau…; sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng về quản lý hành chính nhà nước vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện mở lớp của Học viện Hành chính Quốc gia, sự phối hợp mở lớp của Ban Quản lý bồi dưỡng và khẳng định, việc tổ chức lớp học có ý nghĩa quan trọng đối với công chức, viên chức của tỉnh trong việc cung cấp các kiến thức, kĩ năng, quản lý hành chính nhà nước, từ đó trang bị thêm những công cụ trong quá trình làm việc cũng như trong công tác quản lý, lãnh đạo, trao đổi thêm kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý.

4

Đồng chí Lò Văn Tiến phát biểu chỉ đạo khóa học

 Để lớp học đạt được kết quả học tập tốt, đồng chí Lò Văn Tiến đề nghị phía Học viện cử những giảng viên có kinh nghiệm, tâm huyết và am hiểu sâu sắc; cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết; lựa chọn những chuyên đề phù hợp với thực tiễn của tỉnh Điện Biên và phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên trong việc quản lý lớp học nghiêm túc có chất lượng cao. Qua đó,  đồng chí Lò Văn Tiến cũng đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành nội qui, qui chế của lớp học, nghiên cứu kĩ các bài giảng; xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó và đạt kết quả tốt trong học tập hướng tới đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ.

2

Đại diện học viên phát biểu

3

Toàn cảnh buổi lễ

Comments are closed.