Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa IV/2018 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 22/9/2018, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa IV/2018. Tham dự lễ khai giảng có: đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Phó Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Lê Phương Thúy, Trưởng phòng bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm và Chủ nhiệm lớp, cùng toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

Thay mặt Lãnh đạo Học viện, phát biểu tuyên bố khai giảng, đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Phó Phó Giám đốc Học viện đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ cử những giảng viên có trình độ chuyên môn giảng dạy tại lớp.

IMG_1215

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế phát biểu khai giảng khóa học

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệụ quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau…; sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng về quản lý hành chính nhà nước vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân.

IMG_1214

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Ban Quản lý bồi dưỡng

Comments are closed.