Người tố cáo tham nhũng được thưởng tới 3,45 tỉ đồng

(phapluattp.vn) – Người tố cáo tham nhũng giúp thu hồi được tài sản cho Nhà nước có thể được thưởng dưới 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở, tức có thể lên tới 3,45 tỉ đồng theo mức lương cơ sở hiện nay.

chihoangthinguyet1426681901685_llyt

Chị Hoàng Thị Nguyệt (thứ ba từ phải qua) và các cán bộ của Bệnh viện Đa khoa
Hoài Đức được khen thưởng vì tố cáo vụ nhân bản kết quả xét nghiệm

Tin ngày 18-3 cho biết Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng. Thông tư liên tịch này quy định về khen thưởng đối với cá nhân có  thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, bao gồm: đối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, mức thưởng, hồ sơ, thủ tục khen thưởng.

Những người được khen thưởng sẽ có các hình thức gồm: Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, người đứng đầu cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Mức thưởng đối với cá nhân tố cáo tham nhũng được khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 72, Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Ngoài mức thưởng này, cá nhân được khen thưởng còn được thưởng từ Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý với mức thưởng như sau: Huân chương Dũng cảm: 60 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là mức lương cơ sở); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 40 lần mức lương cơ sở; Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 20 lần mức lương cơ sở.

Đáng chú ý, trong trường hợp giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt mức quy định, nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở. Căn cứ vào quy định hiện nay, từ 1-1-2015 mức lương cơ sở (lương tối thiểu) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội… là 1.150.000 đồng/tháng thì mức thưởng tối đa là 3,45 tỉ đồng. Khi lương cơ sở tăng lên thì mức thưởng cũng tăng lên.

Theo N.Quyết/NLĐ

Comments are closed.