Thơ Phòng chống dịch Covid

Phụ trang xin có mấy lời

Cuộc chiến chống dịch một thời Cona

Học viện Hành chính Quốc gia

Quyết không để mắc một ca nhiễm nào

Ban Giám đốc đã dựng rào

Ngăn con Covid đụng vào thầy cô

Sáng chiều dù nắng hay mưa

Phun trùng diệt khuẩn phòng ngừa lây lan

Khẩu trang cấp đu khoa ban

Cồn sát khuẩn cũng sẵn sàng mọi nơi

Kê khai các F kịp thời

Học hành trực tuyến, vui chơi tạm dừng

Cona, Covid quy hàng

Tháng 5 hết dịch, xin tràng pháo tay.

IMG_20200327_133154

Tác giả: Phạm Đức Chính

Comments are closed.