Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

TB tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022_0001-page-001

TB tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022_0001-page-002

TB tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022_0001-page-003

TB tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022_0001-page-004

TB tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022_0001-page-005

TB tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022_0001-page-006

TB tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022_0001-page-007

TB tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022_0001-page-008

TB tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022_0001-page-009

File đính kèm:

1. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển: Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thạc sĩ (1)

2. Mẫu phiếu đăng ký học chuyển đổi: Phiếu đăng ký học chuyển đổi 2022 (1)

3. Mẫu sơ yếu lý lịch: Maulylich

Danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức đào tạo trình độ thạc sĩ:

- Ngành Tài chính – Ngân hàng

- Ngành Quản lý kinh tế 

- Ngành Quản lý công

- Ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

- Ngành Chính sách công

Comments are closed.