Thông báo về việc ThS. Nguyễn Đức Tú, Chuyên viên cao cấp – Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện nghỉ hưu và hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6/2021

Ngày 28/5/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu và hưởng BHXH cho ThS. Nguyễn Đức Tú. Sau đây là toàn văn Quyết định:

quyet dinh sep tu đã chỉnh

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện xin tóm tắt về quá trình công tác và sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Tú trong suốt chặng đường gần 30 năm gắn bó và cống hiến tại Học viện Hành chính Quốc gia, trên nhiều cương vị công tác khác nhau trong Học viện.

 Quá trình công tác

Đồng chí Nguyễn Đức Tú sinh ngày 22/02/1961, Chuyên viên cao cấp bậc 4/6. Quê quán xã Đức Vịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Kết nạp Đảng ngày 22/12/1988 (chính thức 01/12/1989).

Từ tháng 11/1991 đến tháng 9/1995, đồng chí về công tác tại Khoa Quản lý Nhà nước. Trong thời gian là Giảng viên của Khoa, đồng chí đã tham gia các Khóa đào tạo ngoại ngữ và khoa học hành chính trong và ngoài nước.

Sau đó, đồng chí chuyển công tác làm việc tại Khoa QLNN về xã hội từ tháng 10/1995, làm Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học hành chính tại Trường Đại học Khoa học Hành chính Đức Speyer- CHLB Đức (tháng 4/1996 đến tháng 5/1998).

Tốt nghiệp Thạc sỹ, đồng chí chuyển về công tác tại Khoa Khoa học hành chính. Được sự phân công và tín nhiệm của Ban Giám đốc Học viện, đồng chí vừa là giảng viên kiêm chức cho các khóa Cao học của Học viện, vừa đảm nhận trách nhiệm Thư ký tại Phòng Thư ký Tổng hợp thuộc Văn phòng Học viện từ tháng 5/1999 đến tháng 1/2000.

Tháng 2/2000, khi thành lập Phòng Hành chính Tổng hợp, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, và giữ cương vị này hơn 10 năm.

Tháng 6/2009, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2010, đồng chí được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Thư viện (nay là Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện). Trong cuộc sống cũng như công việc, dù bất kì ở vị trí nào, đồng chí luôn là tấm gương mẫu mực về đạo đức và lối sống, luôn chấp hành đường lối, quy định của Đảng và Nhà nước, của Học viện cũng như đơn vị công tác.

Những đóng góp trong Học viện và Trung tâm

Từ tháng 28/5/2010 đến nay, với cuơng vị là Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm (2012- 2015), cùng với Chi ủy và Ban Giám đốc Trung tâm, đồng chí đã có những đóng góp trên các mặt công tác về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động của Trung tâm.

Về nghiên cứu khoa học, đồng chí đã tham gia với tư cách thành viên 5 đề tài khoa học cấp Bộ, là thư ký 3 Dự án cấp Bộ; và là thành viên của 5 Đề án nghiên cứu khoa học về đổi mới, kiện toàn đơn vị công tác từ năm 2006 đến 2017. Đồng thời đồng chí cũng tham gia biên soạn một số sách, giáo trình và tài liệu bồi dưỡng trong Học viện, có bài báo khoa học đăng trong Tạp chí Quản lý Nhà nước.

Gần 30 năm gắn bó với Học viện, trong khoảng thời gian đó, đồng chí đã từng giữ cương vị Phó Chánh Văn phòng và Phó Giám đốc Trung tâm trong 12 năm, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao cho những danh hiệu cao quý như: Bằng khen của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Bằng khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Kỷ niêm chương vì sự nghiệp giáo dục; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng./.

Một số hình ảnh tại Lễ công bố và trao quyết định nhân sự của Học viện Hành chính quốc gia:

a A Tu-GD

Túanh A Tu A Hiep

Comments are closed.