Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Công chức – Viên chức, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước. Về phía các cơ quan trung ương có: đồng chí Bùi Công Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ; đồng chí Lê Việt Trung, Trưởng phòng, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Về phía Học viện có: các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Ban Thư ký Đề án.

Toàn cảnh cuộc họp góp ý Đề án.

Toàn cảnh cuộc họp góp ý dự thảo Đề án

Phát biểu định hướng cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các đại biểu dự họp tập trung thảo luận, góp ý trực tiếp vào dự thảo tờ trình, nội dung, cấu trúc của dự thảo Đề án. Để sau cuộc họp này, Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục hoàn thiện nội dung, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyễn Trọng Thừa phát biểu định hướng cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ  trưởng Bộ Nội vụ phát biểu định hướng cuộc họp

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nêu khái quát quá trình xây dựng dự thảo Đề án. Học viện xác định xây dựng dự thảo Đề án là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Dự thảo Đề án được trình tại cuộc họp là kết quả của trí tuệ tập thể, là sự nỗ lực của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện khái quát quá trình xây dựng dự thảo Đề án tại cuộc họp

PGS.TS. Lương Thanh Cường báo cáo tóm tắt về nội dung dự thảo Đề án và các nội dung xin ý kiến tham vấn, góp ý của các đại biểu dự họp.

Đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện

Đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Đề án

Từ các cách tiếp cận khác nhau, các đại biểu đã có những góp ý cụ thể về nội dung dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình. Bên cạnh việc đánh giá cao nội dung dự thảo Đề án, để hoàn thiện hơn dự thảo, các đại biểu đề nghị Học viện điều chỉnh lại nội dung một số mục để cân đối trong tổng thể Đề án, làm rõ thêm căn cứ đề xuất các phương án nêu trong dự thảo như về thời hạn của giấy chứng nhận, nội dung kiểm định, cách thức, quy trình kiểm định, về xây dựng ngân hàng đề thi phục vụ công tác kiểm định.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ gửi lời cảm ơn đến các đại biểu dự họp, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Học viện Hành chính Quốc gia trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án. Trong quá trình dự thảo, Ban Soạn thảo đã tích cực, cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến các ý kiến của các cấp lãnh đạo quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học… tại các hội thảo trong quá trình biên soạn. Đồng thời, để tiếp tục hoàn thiện Đề án, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa chỉ đạo:

Thứ nhất, về nội dung của Đề án, Học viện Hành chính Quốc gia, Ban soạn thảo Đề án tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Đề án, trong đó cần tập trung làm rõ: Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức với mục tiêu chính là công khai, minh bạch, hiệu quả, giảm thiểu chi phí và lựa chọn được các thí sinh có nền tảng phù hợp nhất đối với hoạt động công vụ. Về kết quả kiểm định, cần nghiên cứu kỹ, có luận giải đối với từng phương án đề xuất. Về ngân hàng đề thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức cần xác định rõ thành phần tham gia xây dựng, hằng năm tu chỉnh, cập nhật để đáp ứng yêu cầu kiểm định cho phù hợp với thực tiễn, nhu cầu sử dụng. Về kinh phí thực hiện Đề án cần cụ thể hóa nội dung về kinh phí, nguồn lực thực hiện theo các nội dung của Đề án. So sánh quy mô, chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức với việc tuyển dụng công chức do các bộ, ngành, địa phương trực tiếp tổ chức như hiện nay để đánh giá tính khả thi của Đề án.

Thứ hai, về tiến độ của Đề án, giao Học viện Hành chính Quốc gia, Ban soạn thảo Đề án khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Lãnh đạo Bộ xem xét cho ý kiến; gửi lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương vào dự thảo Đề án sau đó tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến và hoàn thiện Đề án trình xin ý kiến Ban Cán sự đảng Bộ xem xét cho ý kiến trước ngày 10/6/2020.

Một số hình ảnh của cuộc họp góp ý dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại Học viện: 

Đồng chí  Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước  phát biểu góp ý dự thảo Đề án.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu góp ý dự thảo Đề án

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ phát biểu góp ý dự thảo Đề án.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ phát biểu góp ý dự thảo Đề án

Đồng chí Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phát biểu góp ý dự thảo Đề án.

Đồng chí Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phát biểu góp ý dự thảo Đề án

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Nội vụ phát biểu góp ý dự thảo Đề án.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Nội vụ phát biểu góp ý dự thảo Đề án

Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Chuyên viên cao cấp, Vụ Kế hoạch-Tài chính phát biểu góp ý dự thảo Đề án.

Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Chuyên viên cao cấp, Vụ Kế hoạch-Tài chính phát biểu góp ý dự thảo Đề án

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu góp ý dự thảo Đề án.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu góp ý dự thảo Đề án

Đồng chí Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Bộ Nội vụ phát biểu góp ý dự thảo Đề án.

Đồng chí Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Bộ Nội vụ phát biểu góp ý dự thảo Đề án

Bài: Đoàn Dũng

Ảnh: Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.