TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia gặp gỡ cán bộ, nhân viên và người lao động tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Quốc khánh 2/9 và nhằm tiếp tục nắm bắt tình hình cũng như giải quyết những bất cập của cơ sở, sáng 1/9/2017, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên và người lao động  tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Phạm Quang Huy – Nguyên Phó Giám đốc Học viện Thường trực Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đang công tác tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh.

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 1Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 2Quang cảnh chung buổi gặp mặt

Phát biểu khai mạc, TS. Đặng Xuân Hoan đã nêu rõ mục đích của buổi gặp gỡ lần này là để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng cũng như những đề xuất sáng kiến của cán bộ, nhân viên và người lao động đang công tác tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh, qua đó sẽ xử lý trước mắt cũng như lâu dài trong quá trình xây dựng và phát triển hiện nay và tương lai góp phần đưa Học viện Hành chính Quốc gia trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của quốc gia đảm bảo về chất lượng và uy tín. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt tập trung hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở pháp lý để hoạt động. Tinh thần chung của gặp gỡ là cởi mở, thẳng thắn, dân chủ và bình đẳng trong mọi đối tượng tham gia.

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 3TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc HVHCQG chủ trì buổi gặp mặt

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động đang công tác tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh TS. Hà Quang Thanh đã giới thiệu khái quát về nhân sự chủ chốt cũng như tình hình hoạt động của Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh với Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 4TS. Hà Quang Thanh giới thiệu khái quát về Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Trên cơ sở các ý kiến gợi mở của Giám đốc Học viện, tại buổi gặp mặt đã có nhiều ý kiến tham gia của lãnh đạo một số đơn vị và người lao động tại Cơ sở Học viện tập trung vào các nội dung như quy trình xử lý văn bản có những chậm trễ  nhất định; Sớm có chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn đọng đối với Công ty Duy Tân, có phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà 7 tầng và đất ở cho người lao động của Cơ sở Học viện tại Quận 9; Sớm hoàn thiện các chế định cho hoạt động để tránh tùy tiện; Cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho Học viện; Quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học để tránh khập khiễng và tụt hậu; Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực để tránh hụt hẫng; Xử lý kịp thời đối với hợp đồng lao động cho người lao động đã làm việc nhiều năm tại Học viện theo đúng quy định; Chú trọng đảm bảo chất lượng và tiến độ ban hành giáo trình phục vụ nhiệm vụ đào tạo; Sớm có chủ trương và đầu tư phù hợp thư viện điện tử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho bạn đọc.v.v…

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 5PGS.TS Huỳnh Văn Thới – Trưởng bộ môn NN và PL phát biểu ý kiến

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 6TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Đào tạo phát biểu ý kiến

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 7TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn Mác Lênin – Tư tưởng HCM phát biểu ý kiến

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 8TS. Trần Trọng Đức – Trưởng bộ môn QLNN về XH phát biểu ý kiến

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 9TS. Mai Đình Lâm – Trưởng bộ môn Tài chính công, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận phát biểu ý kiến

Giám đốc HVHCQG gặp CB,NV,NLĐ cơ sở TPHCM _ 10Ông Bùi Quốc Hồng – Phụ trách phòng TT – TL – TV  phát biểu ý kiến

Kết luận buổi gặp gỡ, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã đánh giá cao các ý kiến tham gia với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, Cơ sở Học viện đã chủ động, sáng tạo và vượt qua khó khăn trước mắt trong thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Về các kiến nghị của người lao động tại buổi gặp gỡ, Giám đốc Học viện đã trực tiếp giải đáp một số kiến nghị cụ thể và ghi nhận những kiến nghị khác để tiếp tục nghiên cứu và sẽ hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, chúc tập thể và người lao động tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những mặt mạnh và xử lý kịp thời các khó khăn trước mắt để tiếp tục đưa Cơ sở Học viện phát triển vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Buổi gặp diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng./.

Tin bài: Phòng TT – TL – TV

(Cơ sở Học viện TP.Hồ Chí Minh)

Comments are closed.