Tuổi trẻ Học viện tổ chức hoạt động ngoại khóa tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên – sinh viên năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về việc tăng cường giáo dục ý thức chính trị cho đoàn viên, sinh viên Học viện; căn cứ kế hoạch đã đề ra, sáng ngày 14/6/2018, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện đã tổ chức hoạt động ngoại khóa tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh cho các đoàn viên, sinh viên Học viện. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018).

 1

Hướng dẫn viên giới thiệu về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với những thông tin hữu ích do hướng dẫn viên của Bảo tàng giới thiệu đã giúp các bạn đoàn viên, sinh viên hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nắm vững vai trò của đoàn viên, sinh viên trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Trong khuôn khổ hoạt động ngoại khóa, đoàn viên, sinh viên Học viện cũng đã tham quan triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Triển lãm do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lữu trữ Văn phòng Trung ương Đảng gồm nhiều bức ảnh tư liệu và hiện vật, phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước suốt 7 thập kỷ qua; từ Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua trong những năm kháng chiến đến Đại hội Thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới. Bên cạnh đó là các hình ảnh thể hiện những phong trào thi đua thời kỳ kháng chiến như “Hũ gạo kháng chiến”, “Diệt  giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, thanh niên “Ba sẵn sàng”, phụ nữ “Ba đảm đang”, “Gió Đại Phong”, “Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý”… đến các phong trào thi đua thời kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”

 Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.

 2

Đoàn viên, sinh viên Học viện theo dõi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 70 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã động viên toàn dân tộc đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế, làm nên những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.

 Qua chuyến thăm quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đoàn viên, sinh viên Học viện cảm thấy ấn tượng thật sự sâu sắc cùng những xúc cảm đan xen giữa lòng tự hào, sự biết ơn và niềm tiếc thương vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người có trái tim nhân đạo vĩ đại, hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp đấu tranh cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và nâng cao ý thức phấn đấu, thi đua đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện./.

Một số hình ảnh của chuyến tham quan:

3

Hướng dẫn viên giới thiệu chung về Bảo tàng Hồ Chí Minh

4

Hướng dẫn viên giới thiệu về hoàn cảnh gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 5

Hướng dẫn viên giới thiệu về các hiện vật liên quan đến cuộc đời các mạng của Bác Hồ

6

Đoàn viên, sinh viên Học viện chụp ảnh lưu niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

7

Đoàn viên, sinh viên Học viện tham quan hiện vật chiếc quạt Bác Hồ tặng cho đồng chí Hoàng Đạo Thúy với mong muốn đồng chí sẽ quạt cho phong trào Thi đua ái quốc lớn mạnh lên

8

Đoàn viên, sinh viên Học viện tham quan kết quả các phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam

 9

Đoàn viên, sinh viên Học viện chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

 Trần Trung

Comments are closed.