Thông báo thay đổi thời gian thi và Lịch thi.

+ Xem tại đây: Thông báo thay đổi thời gian thi đối với học phần kỹ năng truyền thông Học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp đại học hình thức đào tạo chính quy khóa trúng tuyển năm 2021 + Xem tại đây: ...

Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024; Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2023-2024

+ Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học, khóa trúng tuyển năm 2022: Xem tại đây. + Kế hoạch tổ chức thi, ch...
10x

Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2 năm 2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 06/5/2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2/2024. Tham d...
12x

Hội thảo quốc tế “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương”...

Sáng ngày 19/4/2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nư...
10x

TỌA ĐÀM NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 

Nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2024 và các hoạt động hướng đến chào mừng 65 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia 29/5/1959 – 29/5/2024, sáng ngày 17/4/2024, tạ...