Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 11 năm 2023

Sáng 04/8/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Tham dự Lễ bế giảng có TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng cùng với 52 học viên là cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 11 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của Quyền Giám đốc Phân viện, ThS Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc bế giảng Lớp và danh sách các học viên đủ điều kiện nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 11 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh.

 11

 ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy đọc quyết định bế giảng lớp

Phát biểu tại Lễ bế giảng, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương. TS. Nguyễn Thế Tài đánh giá cao nỗ lực tích cực tham gia học tập của các học viên, khẳng định các mục tiêu của Khóa học đã đạt được theo chương trình đề ra và chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt Khóa học.

22

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu bế giảng lớp

 33

TS. Nguyễn Thế Tài trao chứng chỉ cho học viên

Học viên Võ Thành Công thay mặt cho 52 học viên Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 11 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng, được trang bị, cập nhật những kiến thức và kỹ năng có giá trị khoa học và tin tưởng rằng sau khóa học sẽ giúp nâng cao năng lực thực thi công vụ cho học viên.

 44

 Học viên Võ Thành Công thay mặt lớp phát biểu

   55                                 

   Học viên Võ Thành Công thay mặt lớp gửi đến quý Thầy, Cô những bó hoa tươi thắm trong Lễ bế giảng

 

                          Tin bài: Phòng QLKH&TV-Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.