Bộ môn Quản lý nhà nước về Xã hội

IMG_0561-43

- Thành lập:

Bộ môn Quản lý Nhà nước về Xã hội được thành lập theo Quyết định số 3130/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Bộ môn Quản lý nhà nước về Xã hội là đơn vị chuyên môn thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh có chức năng giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, ấn phẩm khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Bộ môn có 08 giảng viên, trong đó có 03 tiến sỹ, 05 thạc sĩ.

Trưởng bộ môn: TS. Phan Ánh Hè

Phó trưởng bộ môn: TS.Phạm Thị Thúy

- Thành tích tiêu biểu:

+ Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.

+ Năm 2019: có 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

Comments are closed.