IMG_20190319_112327-39

Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính

- Thành lập: Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tiền thân là Bộ môn Khoa học hành chính – Văn bản và Công nghệ hành chính đư...