Đại hội Công đoàn Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 05/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Huy Tùng – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện; đồng chí Lê Thị Quỳnh Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Học viện. Về phía lãnh đạo Phân viện có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc phụ trách; TS. Trương Cộng Hòa, Đảng ủy viên Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Giám đốc Phân viện; Lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thuộc Phân viện cùng 182 đoàn viên Công đoàn Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại tại TP. Hồ Chí Minh.

1

Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Tổng kết hoạt động; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2023 cũng như phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đánh giá tại Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ phận trong nhiệm kỳ qua (2017 – 2023), Công đoàn Phân viện đã triển khai nhiều phong trào tích cực, sôi nổi, nội dung hoạt động phong phú, có sự đổi mới sáng tạo trong các hoạt động. Hoạt động Công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; nhiệm vụ trọng tâm của Phân viện; động viên đoàn viên thực hiện đúng các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Công đoàn cũng phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như của Phân viện, tham gia tích cực các công việc được phân công. Phong trào thi đua do Công đoàn phát động hàng năm đã mang lại không khí phấn khởi, đoàn kết trong từng đơn vị nói riêng và Phân viện nói chung. Tuy nhiên, các hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua vẫn chưa phát huy hết tiềm năng các đoàn viên công đoàn khi tham gia vào các hoạt động chung; đôi khi còn thiếu sự nhiệt tình, chưa thực sự mạnh dạn trong việc đưa ra các ý kiến góp ý xây dựng tổ chức Công đoàn phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Huy Tùng – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Bộ phận và có những chỉ đạo cho Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí tin rằng, với sự nỗ lực của toàn thể công đoàn viên của Phân viện thì nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Phân viện sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa, góp phần vào thành công chung của Học viện Hành chính Quốc gia.

2

Đồng chí Bùi Huy Tùng – Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS.TS Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh đã đánh giá  cao về sự điều hành của BCH Công đoàn và sự nỗ lực của tất cả đoàn viên công đoàn đã vượt qua khó khăn thử thách để làm tốt nhiệm vụ của tổ chức mình và góp phần cho Phân viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao. Trong đó, từng đoàn viên trên từng cương vị của mình đã có những đóng góp vào sự thành công chung của Công đoàn và Phân viện. Trong thời gian tới, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cần tiếp tục phát huy và làm tốt vai trò của tổ chức mình, nhất là trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Công đoàn đến từng đoàn viên công đoàn, chú trọng giải pháp nâng cao đời sống và nâng cao thu nhập cho đoàn viên Công đoàn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ đoàn viên công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong điều kiện mới.

3

PGS.TS Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư  Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Bộ phận khóa mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 đồng chí và tại Hội nghị BCH Công đoàn Bộ phận lần thứ nhất đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ phận, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và phụ trách Phòng Quản trị làm Chủ tịch Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời Đại hội cũng đã tiến hành chọn và bầu 30 đại biểu (gồm 27 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

4

BCH công đoàn  nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt đại hội

Với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp với mục tiêu xuyên suốt là củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc gia.

Comments are closed.