Hội nghị viên chức, người lao động Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 3975/QĐ-HCQG ngày 18/10/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 17 tháng 01 năm 2024, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động năm 2023.

Đến dự Hội nghị có PGS.TS Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc Phụ trách, điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thị Phương – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Công đoàn bộ phận cùng toàn thể viên chức, người lao động Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thực hiện các nghi thức Hội nghị như chào cờ, bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Hội nghị và quy chế làm việc của Hội nghị, TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân viện phát biểu khai mạc Hội nghị. Tiếp đến, dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã nghe các Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và quy định về thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh do TS. Nguyễn Thị Phương –  Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

 11x

TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân viện phát biểu khai mạc Hội nghị

1x

TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân viện trình bày Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và quy định về thực hiện dân chủ cơ sở

Hội nghị thông qua báo cáo đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, tổng hợp ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động và giải đáp của các đơn vị do ThS. Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Công đoàn bộ phận trình bày. Báo cáo công tác tài chính của Phân viện năm 2023 do ThS. Đinh Thị Hiếu – Trưởng phòng, Phòng Tài chính – Kế toán trình bày.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị nhằm xây dựng, hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Phân viện. Trong năm 2023, với sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động Phân viện đã tích cực triển khai các hoạt động công tác và đạt được những kết quả nổi bật.

Trong năm 2024 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạch định mục tiêu, phương hướng xậy dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trên tinh thần “đoàn kết, kỷ cương, năng động, hiệu quả”.

 2x

ThS. Nguyễn Văn Thanh trình bày báo cáo đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Phân viện đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong năm 2023. Đảng ủy Bộ phận, Ban Giám đốc Phân viện, các đơn vị, đoàn thể tại Phân viện tiếp tục tạo thành bộ máy hoạt động hiệu quả, phát huy, duy trì tốt các mặt công tác. Phân viện đã đẩy mạnh việc mở các lớp bồi dưỡng, tận dụng các tiềm năng, cơ hội để khai thác loại hình hoạt động mới như phối hợp cung cấp đề thi, chấm thi tuyển dụng công chức, viên chức; cung cấp đề thi, chấm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; phối hợp trong nghiên cứu khoa học.

 15x

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính phát biểu tại Hội nghị

3x

ThS. Nguyễn Ngọc Toán Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Thư viện trình bày ý kiến tham luận tại Hội nghị

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và lý luận chính trị được quan tâm hơn. Tăng cường công tác tuyển sinh các lớp Đại học hệ chính quy và các lớp đào tào tạo trình độ sau đại học. Công tác quản lý tài chính thực hiện nghiêm theo quy định hiện hành; qua các cuộc kiểm tra của cơ quan quản lý tài chính cấp trên, Phân viện được đánh giá tốt. Thống nhất, đồng thuận cao trong xử lí các vấn đề bức thiết đặt ra, thường xuyên xây dựng kế hoạch, xác định rõ ràng mục đích yêu cầu, phân công người chịu trách nhiệm, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, đúc kết trong thực hiện các nhiệm vụ.

 4x

TS. Nguyễn Thế Tài Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng trình bày ý kiến tham luận tại Hội nghị 

Việc tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có đồng thời phát huy các kết quả đạt được, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đổi mới cơ chế làm việc, tập trung bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Xây dựng đề án nhân sự, phát triển đội ngũ trong đó tập trung tăng cường năng lực của đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới; xây dựng mạng lưới giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên có năng lực, kinh nghiệm thực tế tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên, thông qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong quản lý và giảng dạy.

5x

TS. Nguyễn Thị Minh trình bày ý kiến tham luận tại Hội nghị

13x

TS. Nguyễn Trang Thu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

12x

TS. Nguyễn Thị Hồng Duyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

14x

ThS. Ngô Đặng Tuấn Anh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phụ trách Phân viện đã đánh giá rất cao về sự cố gắng của Lãnh đạo Phân viện và tập thể viện chức, người lao động tại Phân viện đã vượt qua khó khăn thử thách để làm tốt nhiệm vụ góp phần cho Phân viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao. Kịp thời động viên, khuyến khích viên chức, người lao động xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật, nội quy, quy chế của Học viện, giữ gìn kỹ cương, tác phong chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục đưa công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại Phân viện vào nề nếp với quy trình tiến hành mang tính chuyên nghiệp, chuyển từ thế thụ động, nghiêng về quản lý sự vụ sang thế chủ động, nhắm vào thiết kế, tham mưu, đề xuất các kế hoạch, chương trình. Chủ động nghiên cứu, cập nhật quy trình, quy chế về quản lý đào tạo đại học, các phương án, đề án tuyển sinh; chuẩn bị khả năng quản lý nhiều ngành của đào tạo đại học, sau đại học.

6x

PGS.TS Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phụ trách Phân viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

           7x

 Toàn cảnh Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

Với tinh thần “đoàn kết, kỷ cương, năng động, hiệu quả” Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động năm 2023 đã thành công tốt đẹp với mục tiêu xuyên suốt là củng cố, xây dựng  Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.

          Tin bài: Phòng Quản lý Khoa học và Thư viện Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Comments are closed.