Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 các lớp Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2021

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.